Meny
Bli medlem

Vei og bane i Nord-Trøndelag

Sist endret: 27.09.2020
Nasjonal transportplan gir 2,34 mrd. til vei og 3,9 mrd. til jernbane i Nord-Trøndelag i kommende 10 års periode. I tillegg kommer statlig tilskudd til fylkesvegene.

 

Veiprosjekter i Nord-Trøndelag:

•E6 Selli – Asp; Oppstart 2014-2017 (120 mill.) fullført 2018-2023 (230 mill.)

•E6 Kvithammar – Åsen; oppstart i 2018-2023 (1,63 mrd. Totalkostnad 4,2 mrd.)

•E6 Grong – Nordland grense; fullføres i perioden 2018 – 2023 (350 mill.)

•E6 Langnesberga (Snåsa); Rassikring, fullføres i perioden 2018 – 2023 (240 mill.)

•E6 Stjørdal – Trondheim; nye tuneller starter i perioden 2018 – 2023 (3,3 mrd. Totalkostnad 3,7 mrd.)

 

Jernbane i Nord-Trøndelag:

Totalt 3,9 mrd. til jernbane

•Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen starter i første del av perioden (2014 – 2023)

•600 mill. avsettes til ny bru og dobbeltspor fra Hell til Værnes

•800 mill. til elektrifisering av Meråkerbanen

•1.9 mrd. til elektrifisering av Trønderbanen

•600 mill. til krysningsspor og stasjonstiltak