Meny
Bli medlem

Vekas fylkestingskandidat: Knut Jarle Sørdalen, 7.kandidat, Kragerø

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Jeg heter Knut Jarle Sørdalen og jeg er 45 år gammel. Jeg kommer fra Kragerø og til høsten står jeg på 7.plass på fylkestingslista til Telemark Senterparti. Jeg har vokst opp i en bygd i Sannidal som heter Farsjø. Jeg har en allsidig utdanning innen landbruk, prosess og kjemi og jeg har jobbet innen tremasse produksjon, kart og oppmåling og nå med kommunalt vann og avløp.

 

Jeg har nå vært aktiv i 8 år som lokalpolitiker og har sittet i forskjellige utvalg. Som politiker i Telemark er jeg opptatt av flere saker men vil nevne 2 områder som blir viktig for Telemark fremover.

1. Kommune økonomi

Som kommunalt ansatt har jeg blitt opptatt av kommuneøkonomi. En god og sunn kommuneøkonomi sikrer innbyggere et godt og forutsigbart tilbud fra den enkelte kommune. Mange kommuner har store utfordringer med å tilby gode, og tilstrekkelig nok med tilbud til sine innbyggere. Nedskjæringer rammer også de svakeste gruppene som absolutt har behov for den hjelpen de får og Senterpartiet vil derfor styrke dagens kommuneøkonomi. Fraflytting, infrastruktur og arbeidsplasser er 3 viktige faktorer for og få til en god kommuneøkonomi.

2. Desentralisering

Som mange andre i Senterpartiet er jeg bekymret for den økende sentraliseringen. Vi ser et samfunn som gjør at små tettsteder mister sine arbeidsplasser til fordel for større byer. Innbyggerne i Telemark bør fortsatt få lov til og bo på mindre tettsteder og fortsatt ha muligheter til å ha jobb i nærheten av bostedet.

 

Godt valg