Meny
Bli medlem

- Vekk med grusen

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
"Vekk med grusen. Ta vare på matjorda. " Med disse ordene markerte Lillehammer Senterparti Verdens miljødag ved Lågens og Gausas bredd i dag.

Sammen med grunneierne i området jobber Lillehammer Sp for å få på plass masseuttak fra elvene raskt, for å unngå at verdifull matjord oversvømmes år etter år.

Fylkeskommunens flomplan for Lågen skal være ferdig i 2017. I Lillehammer Sp mener det må gjøres noe lenge før den tid.

- Vi må presse på for at de strakstiltak som alle skjønner må til, iverksettes raskest mulig, og da mener jeg helst i år og seinest neste år, sier varaordfører i Lillehammer, Per Prestrud (Sp).

- Det kan ikke være i samfunnets interesse at naturen får går sin gang uten at det blir gjort noen ting. Vi skal produsere mer mat i dette landet. Da må vi ta vare på de arealene som er, legger han til.


Garbrukere på Jørstadmovollene, Hans Bernhard Jahren og Kim Ruben Granum, tok saken i egne hender.