Meny

Vekk med helseforetaka!

Sist endret: 16.03.2017
Uttalelse vedtakk av fylkesårsmøtene i Aust- og Vest-Agder Senterparti 15.02.2015

Nylig så vi at styret for SSHF gjorde et vedtak som betegnet sykehuset i Kristiansand som et hovedsjukehus og de i Arendal og Flekkefjord som nærsjukehus, uten å ville konkretisere innholdet.  

Dette ville kunne medføre en ytterligere reduksjon av tilbudene ved disse to sjukehusene.  Dette vedtaket er i strid med ønsket til både lokale og regionale politikere, og på tvers av folkeviljen.

Aust- og Vest-Agder Senterparti mener den pågående debatten viser at styringsformen for helseforetakene er overmoden for forandring.  Vi trenger en  demokratisk styringsform som tar mer hensyn til pasientene, til beredskap og lokal tilhørighet. Vi må bort fra de gigantiske sjukehusforetaka og sørge for at folkevalgte får styring med sjukehusene. Senterpartiet mener vi må desentralisere styringen til sjukehusstyrer med et flertall av medlemmer oppnevnt av fylkestinget.