Meny
Bli medlem

Velferdsstaten skal ikke være forbeholdt storbyene

Sist endret: 27.09.2020
I Senterpartiets forslag til statsbudsjett er en storstilt satsning på lokal velferd over hele landet hovedprioriteringen. Vi mener at velferdsstaten ikke skal være forbeholdt storbyene, men at det offentlige tilbudet av skoler, barnehager, sykehjem, politi og sykehus må finnes over hele landet, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

 

 

Gjennom fire år har regjeringen foreslått og gjennomfører sentraliseringsreformer i offentlig sektor. Både i kommunesektoren, sykehussektoren, høyskole- og universitetssektoren, alarmsentralene, politiet, skatteetaten og fengselsvesenet har regjeringen foreslått å sentralisere tilbudet til innbyggerne, sier Vedum. - Over tid fører dette til store sosiale forskjeller. Derfor bevilger vi tre milliarder mer til kommuner og fylkeskommuner, noe som blant annet vil gi seks tusen flere barnehageplasser, flere leger på sykehjemmene og et bedre fysioterapitilbud. Vi gir også 500 millioner mer til lokalsjukehus og ambulansetjenester i distriktene og 500 millioner mer til politidistriktene for å få mer lokalt politi. 

Senterpartiet kjemper for et samfunn med bedre geografisk og sosial fordeling, derfor har vårt budsjett også en omlegging av skattesystemet der alle med årlig inntekt under 750 000 kroner får skattelette, fortsetter han. – Dette er et budsjett for arbeidsfolk både i bygd og by der vi prioriterer å gi vanlige folk bedre råd og bedre tjenester.

Andre viktige saker i vårt budsjett er en satsning på om lag 1,5 milliarder kroner til forsvar, som hovedsakelig går til Hæren og Heimevernet. Vi bevilger 100 millioner kroner til nasjonal grensekontroll som erstatning for et feilslått Schengen-system og vi har en kraftfull satsning på tiltak som skal motvirke ledighet på over 4 milliarder kroner samt vekstfremmende skattelettelser i størrelsesorden 4 milliarder kroner, avslutter Vedum.