Meny

Velkomen til ope møte tysdag 27.mai 2014, kl 18.30 - 21.00 i Nordhordlandshallen, Knarvik. Tema :"Korleis kan Hordalands-landbruket overleva med regjeringa sitt framlegg til jordbruksavtale ?"

Sist endret: 16.03.2017 #Hordaland
Innleiing v/Åse Vaag, ass.landbruksdirektør : "Korleis ser landbruket i Hordland ut idag ?" Politiske innlegg ved Ove Trellevik , stortingsrep. frå Høgre Arne Normann, fylkesstyremedl. frå Kr.F Per Olaf Lundteigen, stortingsrep. frå SP Paneldebatt med Trellevik, Normann og Lundteigen Spørsmål frå salen. Vel møtt Lindås SP