Meny
Bli medlem

VELKOMMEN TIL AKERSHUS

Sist endret: 16.03.2017 #Akershus
Akershus Senterparti ønsker bærekraftig vekst i fylket vårt. Da kan man ikke bygge ned landets beste matjord for å få plass til flere innbyggere.

Av Morten Vollset (Gruppeleder og 1.kandidat) og Eline Oserud (2.kandidat), Akershus Sp

Variasjon

Folk flytter til Romerike og Follo som aldri før. Her får folk det beste av alt – urbane tilbud og natur tett på. Noen vil bo i blokk, andre i enebolig. Det er etter Senterpartiets mening en mulighet til å øke innbyggertallet, uten at vi ofrer matjorda. Vi trenger nemlig ikke la stasjonsbyene ese seg ut over matjorda rundt. Alle kommuner har områder hvor det er plass til mange uten at matjord blir til plen og asfalt.

Grenser

En ny areal- og transportplan vil bestemme hvordan vi skal bygge ut Akershus i årene framover. Planen skal nå ut på høring. Forslaget er at minst 90 % av veksten i kommuner med regionale byer skal komme i prioriterte vekstområder (80 % i kommuner uten regionale byer), og at det skal defineres en grønn grense rundt hver by og tettsted. Med en så stor andel vekst i tettsteder og byer, og når kommunene selv kan bestemme hvor grensa skal gå, sier det seg selv at mye matjord vil gå tapt. Akershus Senterparti mener derfor at grønn grense må følge dagens byggegrenser, og at andelen vekst innenfor grønn grense skal senkes til 80 % i en kommune med regionale byer og 70 % for øvrige. Innenfor grensene skal vi ha høy utnyttelse samtidig som vi bevarer grønne lunger. Resten av veksten må komme på områder uten arealkonflikter og i nærheten av andre kollektivknutepunkt. Da tar vi også de nye innbyggerne på alvor, både de som vil bo i blokk nær en togstasjon og de som ønsker en mer landlig tilværelse.

Grønt og bærekraftig

I Senterpartiets Akershus er det både plass til flere innbyggere og økt matproduksjon. Vi kaller det en framtidsretta politikk, og vi utfordrer de andre partiene til å følge etter.