Meny
Bli medlem

Velkommen til høstkonferansen i Telemark Senteparti 11.-12.november 2017!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Vel møtt til høstkonferanse i Telemark Senterparti! Tid: fredag 11. november kl. 1700 - laurdag 12. november kl. 1330 Stad: Quality Straand Hotell Vrådal Pris: 400 kr pr. pers. (Kraftig subsidiert, med andre ord!) Dette er ein kjempeanledning til å møte Senterpartifolk frå heile Telemark, diskutere politikk og få inspirasjon. Veldig sosialt og triveleg er det og! Påmelding til Sveinung Leikvoll på [email protected] eller 91393570 innan onsdag 9. november! Programmet ligger ved. Ta kontakt om du har spørsmål. Alle medlemmer er hjertelig velkomne!

ogrammet for konferansen er som følger:

 

Program Høstkonferansen på Quality Straand Hotell,Vrådal fredag 11. og laurdag 12. november

 

Fredag 11. november:

Kl 17.00: Frammøte  (kaffe/te og rundstykker)og innkvartering.

Kl 17.15: Opning – velkommen ved fylkesleiar Olav Urbø, presentasjon.

Kl 17.20: Senterpartiet mot 2017 – innleiing ved generalsekretær Knut M Olsen. Generaldebatt – spørsmål.

Kl 18.30: Mitt Telemark – strategi for utvikling i heile Telemark!». Innleiing ved Dag Jørund Lønning,* Professor dr.philos,Rektor Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling,Rogaland landbrukspark- ekspert på landbruk, bygdeutvikling, entreprenørskap og kulturarv

Kl 19.30: Avslutning for dagen

Kl 20.00: Middag – sosialt samvær

 

Lørdag 12. november:

Kl 08.00: Frokost

Kl 09.00: «Senterpartiets stortingsvalgprogram sett med Telemarksauger», innleiing ved Beate Marie Dahl Eide, medlem av programkomiteen.Spørsmålsrunde.

Kl 10.00: «Mitt Telemark – mitt Senterparti» - 15 minutter med Olav Urbø og 15 minutter med Åslaug Sem-Jacobsen. Våre to aktuelle toppkandidater presenterer seg.

 

Spørrerunde.

Kl 11.00: «Stortingsvalget 11.september 2017- vi starter langspurten».

Fylkessekretær Sveinung Leikvoll og fylkesleder Olav Urbø presenterer foreløpige tankar og planar.

Kl 11.30: Kaffepause og utsjekk.

Kl 12.00: Senterungdommens og Senterkvinnenes bidrag framover for å bygge partiet og vinne valget i 2017- Ida Riis-Johansen og Torunn Brukåsa Kleiva utfordrer partiet.

Kl 12.30: Ordfører og folkevalgt i et parti med medvind.. korleis kan folkevalgte og organisasjon spele på lag? Sp-ordførarane blir utfordra. Presentasjon av Ordførerforum Telemark ved Jarand Felland.

Kl 13.00:Åssen skape liv i våre lokallag?, Lisbeth Glittum , fylkessekretær i Vestfold Sp og tillitsvalg og folkevalgt i Bamble Sp.

Kl 13.30: Avslutning - lunsj

 

Kl 13.00:

 

Oppsummering og avrunding

kl 13.30: Avslutning – lunsj.

·        Presentasjon av Dag Jørund Lønning

·               Dag Jørund Lønning

·         Publisert torsdag 22. april 2010 14:58

·         Professor dr.philos. Dag Jørund Lønning er rektor ved HLB. Lønning har spesialkompetanse på nyskaping som fenomen, og har fokusert spesielt på ny identitetsbygging/nyskaping og moglege implikasjonar og potensial for bygdesamfunn.

·         Han har gjennom ei rekkje publikasjonar og prosjekt søkt medvite etter nye utviklingsrom for bygda/distrikta, og vore leiande i Noreg når det gjeld forsking på natur- og kulturbasert nærings- og stadutvikling. I dette arbeidet har han også vore sterkt oppteken av forskaren som aktiv medverkar i lokale utviklings- og mobiliseringsprosessar. Fokuset på "kunnskap for utvikling" har prega Lønning sine arbeid gjennom mange år, og vert no vidareført gjennom HLB.

·         Lønning har elles brei kompetanse på landbruks- og distriktspolitikk både i Noreg og i Europa, og har lang erfaring med internasjonalt forskings- og utviklingssamarbeid.

·         Lønning har leia ei rekkje rurale stad- og næringsutviklingsprosjekt både nasjonalt og internasjonalt, i tett samarbeid med aktørar i landbruk og bygdenæringar samt lokalt og regionalt verkemiddelapparat. Fleire av desse satsingane har leidd fram til nye verksemder og breie regionale satsingsfelt. Lønning har og erfaring frå store evalueringar.

·         Dag Jørund Lønning har dei siste åra vore knytt til EU-kommisjonen som ekspert på landbruk, bygdeutvikling, entreprenørskap og kulturarv.

·         Lønning er landets første professor i nyskaping og bygdeutvikling. Han vart kåra til Årets norske landbruksbloggar i 2014 og Årets norske bygdeprofil i 2015

 

Påmelding til konferansen:

På grunn av munntleg avtale og misforståing mellom fylkeskontor og Norsjø Hotell om datoen er det arrangementskollisjon og vi har flytta konferansen til Quality Straand Hotell, Vrådal  sidan Telemark Røde Kors har helg på Norsjø med 80 deltakarar. Men Quality Straand Hotell er eit flott alternativ – hugs å ta med badeutstyr for dei som vil bruke svømmehallen.

Påmeldingsfristen er onsdag 9.november til Telemark Senterparti, [email protected], 91393570.

Kostnad: Telemark Senterparti subsidierer konferansen kraftig. Fylkespartiet dekker for fylkesstyre, fylkestingsgruppe, 3 fra Senterkvinnene og 6 frå Senterungdommen.

Egenandel lokale utsendingar: kr. 400 (kr 200 dersom folk er kun ein dag)

NB: Alle får enkeltrom hvis dei ønsker det!