Meny
Bli medlem

Velkommen til Norsjøkonferansen 2013 - Norsjø Hotell 15. og 16. nov!!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Telemark Senterparti inviterar til årets høstkonferanse - Norsjøkonferansen på Norsjø Hotell fredag 15. og 16. november. Med oppstart kl 17.00 og kor generalsekretær Knut M Olsen startar med Senterpartiet- hva nå?

Programmet for konferansen videre på fredag er at  direktør Einar Håndlykken i Odd skal snakke om: Kva kan vi lære av Odd? Han skal også snakka litt om miljø som tidl. leiar av Zero.

På laurdag får vi bla. besøk av styreleiar i Telemarkreiser, Stein Birger Johnsen.

PROGRAM:

FREDAG

14.00-16.30 Åpent styremøte i Telemark Senterkvinner

16.30 – 17.00 Registrering/frammøte

17.00 Velkommen til Norsjø-konferansen v/ fylkesleder Anne Nora Oma-Dahle (Opprop/presentasjon)

17.15 FELLESBOLK: Senterpartiet – hva nå?

- Fra posisjon til opposisjon

- Veien frem mot 2015 og 2017

v/ Knut M. Olsen, generalsekretær i Senterpartiet? (30 min)

Veien videre for Telemark Senterparti mot lokalvalget 2015

– (og stortingsvalget 2017)

- Fylkesordførar Terje Riis-Johansen

- Stortingskandidat 2013 Beate Marie Dahl Eide

18.30 FELLESBOLK: Kva kan Sp lære av Odd?

v/Einar Håndlykken, direktør i Odd Grenland

- Og litt om miljøpolitikk; vern gjennom bruk,

som tidligere leder av Zero

- Spørsmål

19.30 Slutt for dagen

20.00 Kulturinnslag oppe i stova

20.30 Festmiddag

LAURDAG

LAURDAG
08.30 Terje Riis-Johansen: HVA SKJER I TELEMARK – OG
HVORDAN FÅ TIL MER?
 

09.00–10.00: POLITIKERSKOLEN
– presentasjon ved Sven Arntzen, professor
og leder av Politikerskolen
og Kjell Gunnar Heggenes, Politikerskolen 2020
 

10.00–10.30 Kaffepause
 

10.30 - 11.00: Åslaug Sem-Jacobsen om media
 

11.00 - 12.15: Flere kursbolker, folk velger en
– Alternativ 1: Kommunestyrearbeid på 1-2-3 v/Anja Hjelseth,
Anne-Nora Oma Dahle
– Alternativ 2: Media, IT, sosiale medier v/Johannes Rindal,
Sveinung Leikvoll og Åslaug Sem-Jacobsen
– Alternativ 3: Tale og debatteknikk v/Beate Marie-Dahle Eide
(kjempegod debattant) og Jan Thorsen (kjempegod taler)
12.15 - 13.00: LUNSJ
 

13.00 - 13.50: Reiseliv i Telemark, ved Stein Birger Johnsen, styreleder i Telemarkreiser
 

13.50 - 14.30: Regionale arbeidslag
 

14.30: Avslutning og vel heim!
 

 

 

PÅMELDING:

Meld deg på til Telemark Senteparti, mobil 91393570, [email protected] Påmeldingsfrist: Torsdag 14. november

Pris: kr. 200 i egendel. Kr. 300 i lokallagsdel (eller total andel på kr. 500 som blir fordelt på deltakarar og lokallag avhengig av

lokal økonomi), resten dekker fylkespartiet