Meny

Vellykket Fylkesårsmøte

Sist endret: 16 03 2017

Nordland Senterparti avholdt i helgen Årsmøte på Scandic Bodø hotell i fylkeshovedstaden. 80 delegater satte hverandre stevne, og fikk oppleve en både spennende og trivelig helg i Bodø. Stemningen i møtesalen talte sitt tydelig språk om et oppegående, og aktivt parti med ambisjoner framover mot Stortingsvalget i 2017. Nå skal det mobiliseres, og målet er klart: 2 represetanter inn på tinget etter valget.

Årsmøtet ble åpnet av avtroppende fylkesleder Monika Sande som hilste de frammøtte med takk for innsatsen i høstens valgkamp. Hun gratulerte også med resultatet som ga mange flere kommunestyrerepresentanter, og 5 inn i det nye fylkestinget.
Generaldebatten var i år primært viet Næringspolitikk. Stortingsrepresentant Geir Pollestad som er leder i Næringskomitèen. -  var invitert til å holde innledningsforedrag om temaet. Han imponerte stort med sin innsikt i både Landbruks-  og Fiskeripolitikk. Svein Eggesvik fra Gildeskål ble som eneste lanserte kandidat, valgt til ny Fylkesleder etter Monika Sande som nå vil konsentrere seg om Ordfører-gjærningen i Beiarn, og som delegat i fylkestinget.

Årsmøtet vedtok 5 resolusjoner: En om Flyktningekrisen i Norge
                                                    En om Helhetlig infrastruktur
                                                    En om Akuttberedskapen ved sykehusene, og om Ambulansetjeensten hvor
                                                    Senterpartiet går i mot å redusere eksisterende tilbud.
                                                    En resolusjon om Samferdsel i Nordland
                                                    En om TISA-fri og TIPP-fri fylkeskommune.