Meny
Bli medlem

Vellykket ledersamling

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland
Lokallagsledersamligen i Bodø i helgen ble en formidabel suksess. Ca. halvparten av lokallagslederne i fylket hadde funnet veien til Skagen hotell for å få med seg siste nytt om hva som verserer i det poltiske bildet, og for å gjøre forberedelser til neste vagkamp. Vi hadde leid inn ekstern foreleser fra Kommunenes Sentralforbund KS for å orientere om Kommunestruktur. Den tidligere rådmannen i Skjerstad visste godt hva han snakket om etter å ha opplevd at kommunen hans ble slått sammen med Bodø.

Samlingen startet lørdag formiddag med innlegget fra KS og Øystein Sivertsen. Kommunestruktur er et hett tema både hos våre medlemmer, tillitsvalgte og sympatisører. Det knytter seg mye spenning til hva som vil skje både på kort, og lang sikt i nordlandskommunene. Får Høyre og Erna Solberg det som hun vil, går det trolig i retning av sammenslåing og sanering av mange små kommuner. Interessant, og vel verdt å merke seg er: At økonomi ikke lenger er det eneste saliggjørende for å tre en slik løsning ned over hodene på de 240000 menneskene som har valgt å slå seg ned i fylket vårt.

Resten av 1. dag ble i det alt vesentligste benyttet til å oppsummere valgkamparbeidet. leder av evalueringsgruppa Frank Johnsen fra Vågan, og resten av utvalget hadde utført en grundig jobb  med å kartlegge hva som var gjort, og enda viktigere hva som ikke var gjort, og som vil kunne legges til grunn når vi nå tar fatt på en ny valgkamp igjen. Dette handlet ikke om å lete fram syndebukker, men om å kalle en spade for en spade og henge ansvar på skuldrene til alle som har tatt del i valgkamparbeidet, og til de som ikke har valgt å prioritere dette.

Den siste dagen var satt av til å planlegge: Veien videre. Skolering er et tema som vil bli vektlagt i betydelig større omfang en tidligere. Fylkets Studieleder Kjersti S. Hansen har planer om en stor satsning for å få lokallagene opp å gå igjen. Aktiviteten ute er høyst varierende. Kjersti har stor tro på at det vil la seg gjøre å løfte i samla flokk slik at vi står bedre rustet til kommune- og fylkestingsvalget om knappe to år.

Fylkesleder Ola Smeplass la fram forslag om å omorganisere fylesstyrets sammensetting, og flytte Nominasjonsmøtet til Novemer fremfor å ha det rett før Årsmøtet. Hvis det får tilslutning, vil det allerede neste år bli holdt samtidig som Lokallagsledersamlingen. Han bekjentgjorde også at han har besluttet å ikke stille til gjenvalg i februar. Valgkomitèen som allerede er igang har en stor oppgave i og med at hele Fylkesstyret er på valg i år.