Meny

Venstre og KrF må gå mot Regjeringen

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Buskerud Sp har stor forståelse for at landbruket valgte å bryte forhandlingene med regjeringen. Regjeringens tilbud oppleves som en provokasjon mot norsk matproduksjon, og fylkesstyret mener at Venstre og Krf må innløse sine garantier fra valgkampen og gå mot regjeringens tilbud.

VENSTRE OG KRF MÅ GÅ MOT REGJERINGEN

Fylkesstyret i Buskerud Senterparti mener at Venstre og Krf må innløse sine garantier fra valgkampen og gå mot regjeringens tilbud til norsk landbruk.

Fylkesstyret i Buskerud Sp har stor forståelse for at landbruket valgte å bryte forhandlingene med regjeringen. Regjeringens tilbud oppleves som en provokasjon mot norsk matproduksjon. Tilbudet er ikke egnet til å nå målene Stortinget selv har vedtatt om økt norsk matproduksjon og et landbruk i hele landet.

Når regjeringen ikke tar ansvar for matproduksjonen er det Senterpartiets klare mening at Stortinget må ta ansvar. I dette hviler det et spesielt ansvar på Venstre og Krf, som i valgkampen framstilte seg som hhv. miljø- og landbruksgarantist.

Uopprettelig skade
Med regjeringens landbrukspolitikk står vi i fare for å få en politikk som gjør uopprettelig skade for norsk matproduksjon. Dyrehelsa i norske fjøs er blant den sunneste i verden. Bruken av antibiotika er også på et mye høyere nivå i danske fjøs enn i norske. Derfor er god dyrehelse ikke bare en bondesak, men en samfunnssak.

Stortingsansvar
Klimaet blir heller ingen vinner hvis bønder i løpet av et år må kjøre en avstand tilsvarende Molde-Marokko for å komme rundt på de ulike jordene – noe som vil bli situasjonen for de få bøndene som blir igjen dersom regjeringens framlegg går igjennom. Miljøet vil også være skadelidende dersom norske husdyr i større grad skal basere seg på importert kraftfôr.

Buskerud Senterparti setter nå sin lit til at særlig Venstre og Krf tar ansvar på Stortinget for å gi norske bønder et tilbud som fortsatt gjør bærekraftig, miljøvennlig og framtidsrettet matproduksjon mulig i Norge.

Fylkesstyret i Buskerud Senterparti

v/ Fylkesleder Kari Anne Sand