Meny
Bli medlem

Verd å kjempe for!

Sist endret: 27.09.2020
Det er skuffende at Trønder-Avisa på lederplass 17.9.2014 i likhet med fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik faller for skjebnetrua om Nord-Trøndelag fylkes fremtid. Det beklager jeg.

Tankemønstret i skjebnetrua kjenner vi alle: Det nytter ikke. Vi har ikke noe å kjempe for lengre. Det er bedre å overgi seg nå. Det er bestemt. Vi har ikke mere å utvikle her.

Kom igjen! Senterpartiet vil utvikle og ser muligheter for Nord-Trøndelag, mye er i endring i disse dager og kommunereformen fremstår som mer uavklart enn på lenge. Her er det et handlingsrom som jeg mener må tas av fylkespolitikerne. At Trønder-Avisa og Arbeiderpartiets Anne Marit Mevassvik har samme konklusjon for Nord-Trøndelags fremtid er synd.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har stor legitimitet i det nordtrønderske samfunnet. Oppgavene løses i dag på en god måte, og jeg mener at når regjering og storting skal ta en gjennomgang av oppgaveporteføljen mellom kommune, fylkeskommune og stat gir det muligheter til å utvikle fylkeskommunen videre.

Jeg mener vi nå har en unik mulighet til å samhandle med kommunene og staten i å designe en større integrering mellom kommunene og fylkeskommunene om tjenesteproduksjonen, og som strategiske partnere. 

Senterpartiet tar utgangspunkt i at Nord-Trøndelag fylkeskommune utvikles som egen selvstendig enhet og tilføres nye oppgaver gjennom: Nye Nord-Trøndelag 2030!

Senterpartiet har en idè for arbeidet som tar videre visjonen om at i vårt fylke skal alt være mulig uansett. Vi ønsker å satse i Nord-Trøndelag og vi vil satse der folk bor. I det legger Senterpartiet at vi sammen med næringslivet, frivilligheten og kommunene skal satse sammen for å løfte fylket vårt fram mot 2030.

Løpet som nå legges av Anne Marit Mevassvik er uavklart, og har hun muligens forregnet seg? Argumentet om å danse i samhandling med Sør-Trønderne og Trondheim kommune kan ende med knall og fall, før man har kommet seg ut på danseparketten. Vi merker oss at i det politiske miljøet i Trondheim er det krefter som tar til orde for å søke fylkesbystatus tilsvarende som Oslo. Dessuten kjenner vi ikke til hvordan Stortinget vil fordele oppgavene så langt. 

At Trønder-Avisa mener at Senterpartiet ikke er langt nok frempå kan vi leve med, og at fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik karakteriserer meg som naiv får stå for hennes regning. Vi ville heller foretrukket en mer konstruktiv tilnærming for å kunne samarbeide om å utvikle Nord-Trøndelag videre. 

At fylkesrådet kun har èn plan for fylket - å slå sammen Sør og Nord-Trøndelag er i og for seg avklarende, men er ikke en god løsning for oss som har tro på Nord-Trøndelag også i framtida.

 

Tomas Iver Hallem
Fylkesleder i Senterpartie