Meny
Bli medlem

Verdens Miljødag 2014

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud
Verdens Miljødag er 5. juni, og tradisjonen tro markerer Senterpartister denne dagen over hele landet. I år er det satt spesielt fokus på global oppvarming og klimaendringer.

I tråd med FNs utnevnelse av 2014 som «det internasjonale året for små utviklingsstater», vil Verdens miljødag i år ha klimaendringer som et bredt tema. Dette kan være for eksempel konsekvenser som følge av økning i havnivå, økt ekstremvær og naturkatastrofer eller andre konsekvenser som følge av klimaendringene. FNs klimapanel sier for øvrig i sin siste rapport som nylig ble lagt fram, at vi må kutte halvparten av utslippene innen 2050, hvis vi skal unngå global oppvarming på mer enn to grader. Det haster, med andre ord, og derfor bør vi bruke miljødagen til å bevisstgjøre både oss selv og andre om hva en slik global oppvarming kan føre til.  

Årets kampanje heter "Raise your voice, not the sea level", og har særlig fokus på små øysamfunn. Havnivået har økt med 10 - 25 cm de siste hundre årene, og det er disse små øystatene som får merke effektene av dette først, selv om de selv bare står for ca. 1% av verdens globale utslipp. Likevel er det disse som er mest sårbare for endringer i klimaet, og stigende havnivå kan føre til tap av land langs kysten av lavtliggende øyer, forstyrre økonomier og levebrød. En slik øy er for eksempel Grenada i Karibia, som vil miste 60% av sine strender.

Selv om klimaproblemet er globalt, kreves det lokale løsninger. Vi har mange eksempler på at klimaendringer også rammer oss her i Norge. Flom, tørke og hyppigere ekstremvær kan være eksempler på hva som skjer når klimaet endrer seg, globalt så vel som lokalt. Bruk derfor gjerne miljødagen til å sette dette på dagsorden, enten gjennom standsaksjon, temamøte, leserbrev, studiering eller på andre måter.

Samtidig vil vi bruke markeringen til å samle inn penger til Care, som driver et omfattende arbeid for å gi mennesker i utviklingsland en mulighet til å heve egen levestandard.

SpS har også i år utarbeidet en brosjyre som er fin å lese for de som vil ha mer informasjon.
Du finner årets brosjyre her.


Les mer om samarbeidet SpS har med Care om et utviklingsprosjekt på øya Pemba i Tanzania her!

FNs nettside - Verdens Miljødag