Meny

Vervekampanjen innledes

Sist endret: 16 03 2017
Vervekampanjen som skal gå i mai og juni har som intensjon å skaffe partiet 2700 flere medlemmer slik at vi totalt når opp i 18000 medlemmer på landsbasis. Med partiets program, og verdier bør det være et oppnåelig mål. Rundt om i kongeriket vil alle gode krefter ta utfordringen om å verve nye medlemmer på strak arm. Sammen er vi sterke, - det gir resultater ved systematisk arbeid. Gå ut og gjør alle folk til Senterpartister.

Selv om kampanjen er tenkt å gå over 2 måneder, vil det også i ettertid være full anledning til å verve nye medlemmer. Partilederens "Kaffekopp-strategi" vil utvilsomt vise seg verdifull i så henseende. Sett av tid til en kaffekopp med venner, bekjente og gjerne fremmede som ønsker å høre om Senterpartiets politiske program. Vi har fått ny ledelse med klare visjoner om å gjenreise partiet til tosifrede tall, dvs. over 10 pst. Skal vi oppnå det, må vi tro på at det nytter og jobbe målrettet for å komme dit.

Før Landsmøtet ble flere møtt av argumentet om at ingen vil stikke hånden frivillig inn i et vepsebol. Medienes hetsing av partiledelsen tok fokuset vekk fra politikken. Nå er tida kommet til å rette søkelystet mot nettopp politikk, og Senterpartiets fremtidige rolle. En klar målsetting er regjeringsmakt ved neste valg. 3 år går fort slik at det stiller krav til oss alle som skal sørge for at vi igjen kommer inn i regjeringskontorene. Alles innsats er derfor viktig på veien dit.

Nordland fylke er utfordret til å skaffe 200 nye medlemmer i inneværende år. Et stort tall kanskje, men fordelt på alle lokallag dreier der seg om 5 - 6 medlemer på hver. Det bør være oppnåelig. Nominasjonsprosesen for valgene i 2015 er nå i startgropa. Det går utmerket godt an å forene disse oppgavene slik at man verver medlemmer samtidig som man sonderer etter nye kandidater til posisjonene rundt om i fylket.

Konkurransemomentet vil også bli tatt i bruk i vervearbeidet. Det betyr at Fylkeslaget vi premiere de flinkeste på ulike måter. Vi ser for oss at 1. premien skal være: En dag med Janne Sjelmo Nordås på Stortinget. Tidspunkt/dato vil bli på høsten, og det kan gjerne kombineres med en konsert, eller et annet kulturelt innslag i "Tiggerstaden".
Lykke til med vervingen!