Meny
Bli medlem

Vestfold et mindre trygt sted?

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
I Vestfold er tre lensmannskontor vedalgt nedlagt, Sande, Svelvik og Re. Senterpartiets stortingskandidat i Vestfold, Kathrine Kleveland peker på at om lensmannskontorene forsvinner, så forsvinner og politifolkene fra lokalsamfunnet.

 

Fredag 13 januar besluttet Politidirektoratet å legge ned over 120 tjenestesteder og lensmannskontor. I Vestfold blir tre lensmannskontor nedlagt, Sande, Svelvik og Re. Senterpartiet mener tryggheten til folk er i fare og frykter politisentraliseringen vil gå ut over liv og helse.

-         Regjeringen har bestemt en sentralisering av politiet, og nå ser vi konsekvensen av det. Det kan i verste fall gå ut over folks liv og helse. Dette er ingen «nærpolitireform» som regjeringen kaller det, dette oppleves mer som ”fjernpolitireform”, sier Kathrine Kleveland, stortingskandidat for Senterpartiet.

Regjeringen startet med å redusere antall politidistrikt fra 27 til 12. Dette fikk de vedtatt gjennom et forlik sammen med Ap, Venstre, Krf. En del av forliket var også at regjeringen skulle redusere antall lensmannskontor kraftig. Senterpartiet var ikke med på dette forliket.

-          Vi har hele tiden ment at dette er sentralisering som fører til dårligere beredskap og trygghet for folk rundt om i hele landet. Det vil gi større avstander, lengre responstid og forhindrer politiet fra å drive aktiv forebygging. Vi ønsket i stedet å forsterke det lokale politiet, fortsetter Kathrine Kleveland

Kleveland peker på at om lensmannskontorene forsvinner, så forsvinner og politifolkene fra lokalsamfunnet.

-          Et fjernt, men mobilt politi som regjeringen ønsker kan aldri erstatte et lokalt politi som er en del av lokalsamfunnet. Dette vil gå ut over tilliten mellom folk og politiet og ikke minst gjøre det vanskeligere å drive aktivt arbeid for å hindre kriminalitet før den skjer, sier Kathrine Kleveland.

Senterpartiet har likevel ikke gitt opp kampen for nærhet til politiet. Kleveland oppfordrer nå folk i hele landet til å stå opp mot sentraliseringen og gi beskjed om at de ikke aksepterer at politiet forsvinner. Det er mulig å påklage vedtaket fra Politidirektoratet. Da vil det i siste instans kunne havne i Justisdepartementet.
 

-      At Politidirektoratet har tatt alle tilbakemeldingen om å beholde Holmestrand som tjenestested sammen med Horten i Nordre Vestfold politidistrikt, er positivt, avslutter Kleveland.

 

 

 

Kathrine Kleveland var intervjuet i NRK Vestfold om denne saken 13.01.2017:

NRK Østafjells: Kathrine Kleveland om nærpolitireformen https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-vestfold/DKVE02001017/13-01-2017#t=2h37m18s