Meny

Vestfold trenger et sterkt Sp!

Sist endret: 16.03.2017 #Vestfold
Vi i Vestfold er en del av en region i sterk vekst. I løpet av de neste 30 åra kommer vi til å bli 100 000 flere innbyggere. Disse skal bo, arbeide, oppleve og reise. Det vil si at det kommer enda flere potensielle Senterpartivelgere til Vestfold! For at Vestfold skal være med og ta sin del av veksten og unngå en ytterligere sentralisering, må Vestfold fremstå som et attraktivt fylke! Vi trenger en politikk som har forvaltningstanken i sentrum. Vi må ha en politikk som planlegger for framtida, ikke bare kortsiktig profitt.

Næringslivet i Vestfold har i dag mangel på kunnskapsarbeidskraft. Der er allerede mange som pendler INN til fylket vårt. Vi må legge til rette for at de finner attraktive nærmiljøer å bo i! Ikke på den fantastiske matjorda vår, men i et nytt knutepunkt i Horten og i de flotte byene våre. Vestfold er et byfylke. For at disse skal kunne blomstre må det bo folk der. Da må vi i Senterpartiet fortelle at vi har en politikk som legger til rette for at byene våre får flotte bomiljøer for alle, også barnefamiliene. Senterpartiet tar hele landet i bruk. Det er på tide at vi forteller at det også inkluderer sentrum i Tønsberg, Sandefjord og Larvik også!

Derfor er det viktig at vi som er folkestyrepartiet Senterpartiet bruker politiske virkemidler til å legge til rette med vei, bane og kollektivtrafikk slik at vi som bor i Vestfold selv kan avgjøre hvordan vi vil finne vår plass som en del av en sterk region.

Per Johnsen, diakon i kirkens bymisjon skrev om det å gjøre feil: «Noen ganger fremstår dokumentasjon mer som et virkemiddel for å ha sitt på det tørre,  ikke for å gjøre sitt beste!»  Vi må ikke bli så redde for å gjøre feil at vi ikke tør å gjøre NOE. Derfor må vi fortsette forenklinga vi har starta på. Den virker! Vi må sørge for at Senterpartiet sin praktiske og jordnære tilnærming til utfordringer blir med oss ut i praktisk politikk. Samtidig må vi tillate oss å bygge litt luftslott. Vi treffer aldri høyere enn vi sikter, og da må vi sikte høyt.

Så JA Vestfold trenger et sterkt senterparti og Kathrine på Tinget! –og så må vi ikke glemme at et sterkt Senterparti trenger Vestfold!