Meny

Vi behøver Buskerudbøndene!

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Ekte, kortreist og naturlig mat, produsert av Buskerudbønder blir ikke til av seg selv. Matproduksjon er en biologisk prosess, utført av fagfolk, skriver Buskerud Senterpartis fylkesleder, Kari Anne Sand. Mat som skal serveres på familiens bord fortsatt skal være produsert på en naturlig og bærekraftig måte!

Buskerudbøndene behøves

Ekte, kortreist og naturlig mat, produsert av Buskerudbønder blir ikke til av seg selv. Matproduksjon er en biologisk prosess, utført av fagfolk. Buskerud Senterparti er opptatt av at den maten som skal serveres på familiens bord fortsatt skal være produsert på en naturlig og bærekraftig måte. Etter vårt syn er det også sikkerhetspolitisk viktig at et land kan produsere mat til sin egen befolkning. Klimaendringer og uro i noen av verdens kornkammer aktualiserer dette.  Buskerud Sp vil ha landbruk i hele fylket. Derfor er vi bekymret over de strukturendringene landbruksministeren fra Frp signaliserer. I praksis vil hennes tilbud innebære at hun vil legge ned landbruket i store deler av Buskerud. Forsvinner landbruket i bygdene, forsvinner mye av grunnlaget for lokalsamfunnene.  Av samme grunn er det derfor viktig at det foregår bearbeiding av råvarer i distriktene. Buskerudbøndene må også ha betalt for den jobben de gjør i verdens viktigste og fremtidsrettede  yrke som er matproduksjon. Matprodusenter må kunne følge inntektstutviklingen i samfunnet for øvrig. Når vann er dyrere enn melk er det noe galt. Buskerud Sp reagerer sterkt på landbruksministerens tilbud til landbruket. Hennes tilbud viser at regjeringen ikke vil ha norsk matproduksjon. Landbruksministerens snakk om satsing på landbruket og norsk matproduksjon viste seg å være bare tomme floskler! I det hele tatt er Statens tilbud av en slik art, både når det gjelder økonomisk ramme og krav til strukturendringer at det ikke kan være grunnlag for forhandlinger. Slike prinsipielle avklaringer hører hjemme i Stortinget.

Fylkesleder Kari Anne Sand, Buskerud Sp