Meny
Bli medlem

Vi dyrker ikke mat for moro skyld!

Sist endret: 27.09.2020
Vi har alle våre behov her i livet, men det er et behov vi alle har til felles: mat! Skal vi ha nok mat i framtida må vi ta vare på matjorda vår, skriver Anne Tingelstad Wøien.
 
 

- av Anne Tingelstad Wøien, stortingsrepresentant for Senterpartiet.
 
Vi har alle våre behov her i livet, men det er et behov vi alle har til felles: mat! Skal vi ha nok mat i framtida må vi ta vare på matjorda vår. I underkant av 3 % av arealet i Norge er dyrkbar jord og vi trenger å ta vare på den matjorda vi har.
 
Vi har mye fjell og mye skog, vanskelig topografi og geografiske forhold som gjør at det ikke er mulig å dyrke hva som helst, hvor som helst i landet vårt. Selv om andelen matjord er forsvinnende liten så ser vi at den likevel er under sterkt press.
 
Omdisponering av matjord til andre formål skjer i størst grad nær tettsteder og byer der det bor flest folk. Paradokset er at dette er steder der folk historisk har bosatt seg nettopp på grunn av muligheten for å dyrke jorda.
 
Folk ønsker seg nye veier, næringsutbygging og boliger. Det gjør vi i Senterpartiet også, men vi mener at vi må bli flinkere til å planlegge og legge til rette for at all denne utviklingen som er til et gode for samfunnsutviklingen ikke blir et onde for matsikkerheten vår.
 
For vi er ikke selvforsynte med mat i landet vårt. Vi importerer mer enn vi produserer og kostnadene ved å dyrke jorda i dette kronglete landet er høy. Det er også enkelte som mener at man like godt kan kjøpe maten i utlandet i stedet for å trasse og dyrke jorda her til lands. Men vi kan ikke verken moralsk, etisk eller økonomisk basere oss kun på import av mat i framtida. Med befolkningsutvikling i verden og klimautfordringene vi står overfor, har vi ikke bare en rett, men en plikt til å produsere det vi kan selv. Da må vi være bevisste hvordan vi anvender de flekkene vi har med matjord her i landet.
 
Derfor fremmet Senterpartiet et grunnlovsforslag om vern av matjordressursene. Grunnlovsvern av matjorda ville blitt en viktig endring som både sentrale og lokale myndigheter måtte ha tatt hensyn til ved utbygging av boliger, samferdselsprosjekter og næringsarealer. Vi inviterte med det Stortinget til å beskytte framtidige generasjoners livsgrunnlag framfor kortsiktig profitt.  Dessverre fikk vi ikke flertall for forslaget vårt. Verken regjeringspartiene eller Venstre stemte for. Det er skuffende, for vi dyrker ikke mat i dette landet for moro skyld.