Meny
Bli medlem

- Vi er på vei

Sist endret: 27.09.2020
I partiledertalen til Senterpartiet under Arendalsuka torsdag 18. august, hadde Trygve Slagsvold Vedum en samtale med Anne Grosvold. Temaene for samtalen var kommunereform, Brexit og distrikt.

 

Trygve og Anne? startet den politiske samtalen med mye humor og latter.  De snakket om sentralisering av institusjoner som NAV og politi, og om den sentraliseringen skjer blir det et mer A4 land. Trygve trakk fram de fantastiske ressursene  som finnes rundt om i hele landet.

Om kommunereformen sa Trygve at vi ikke har vunnet over Sanner helt enda, men at vi er på vei. «Folk er mest fornøyde i mange av de små kommunene». Han stilte også spørsmål om det virkelig var slik at folk drømmer om å komme på landets største sykehjem. En stordriftsfordel er bra i industrien, til dømes i et slakteri. Slik er det likevel ikke på et sykehjem.

Om EØS sa Trygve at det var et flertall for EØS-avtalen. Den kommer til å ligge til grunn frem til en eventuell ny avtale ligger på plass. «Vi må nå kjøre våre prosesser og se hvordan vi kan samkjøre oss». «Rollen til politikerne er å prøve å se mulighetene».» «Mitt håp er at en del i EU ser at det bør gå andre veien»

Om distriktene sa Trygve: «Vi ønsker både bygd og by.» «Det er ulike behov i de ulike landene, og da kan vi kan ikke lage en felles mal. Da bommer vi»

Om Brexit sa Trygve at vi kan prøve å få inn Storbritannia inn i EFTA, via en god dialog.

Trygve hadde også et tips til Anders Anundsen; slett den facebook-kontoen!

I forkant av partiledertalen startet leder i ungdom mot EU og sentralstyremedlem i Senterungdommen Syver Zachariassen med en utfordring til Trygve rundt det som gjelder Brexit, EØS og BREXIT. Syver lurte på hvordan vi kunne få EFTA mer sexy.

Også nestleder Ada Arnstad i Senterungdommen holdt en apell der hun utfordret partilederen på det som gjelder distrikt. Hun sa blant annet «Vi vil ikke ha et A4-Norge». Bygd og by skal gå hånd i hånd, og Senterpartiet er glade i begge.

 

Trygve og Anne snakket også mye om et regjeringsskifte, der Trygve la vekt på at vi enten er i posisjon eller oposisjon. Det var ikke aktuelt å være et støtteparti slik KRF og Venstre er til dagens regjering. Trygve sa at han ønsker en regjering med utgangspunkt i Ap og Sp, og så får KrF og SV selv bestemme om de vil delta..