Meny
Bli medlem

Vi forenkler - bedriftene jubler!

Sist endret: 27.09.2020
I dag kunne regjeringen legge frem svært gode nyheter for norsk næringsliv. Bedriftene svarer med jubel! - Vi har i dag gjort det kjent at regjeringen vil halvere kravet om minst 10 års oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon, sier næringspolitisk talskvinne i Sp, Irene Lange Nordahl.

 - Dette er godt nytt for bedriftene som lenge har sagt at en reduksjon av dette minstekravet vil være en betydelig lettelse av administrative byrder, og derfor fremmer vi altså et lovforslag i høst om å redusere minstekravet til oppbevaringstid til 5 år. Sammen med den utvidede adgangen til elektronisk oppbevaring som ble vedtatt i 2012, kan dette redusere den administrative byrden ved oppbevaring av regnskapsdokumentasjon, sier næringspolitisk talskvinne i Senterpartiet, Irene Lange Nordahl.

 

NHO er meget fornøyde på vegne av bedriftene. - Dette betyr at norske bedrifter nå slipper lagringsplass for millioner av dokumenter og ringpermer. Vi jubler for at Regjeringen har lyttet til bedriftene i denne saken. Det viser at de mener alvor når de sier de vil gjøre det enklere å være næringsdrivende i Norge, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

 

- I dag kunne regjeringen også legge frem et forenklingsregnskap som viser at de 6 viktigste tiltakene som allerede er gjenomført, realiserer gevinster for 5 mrd kroner innen utgangen av 2015. Dette regnskapet viser følgende innsparinger for næringslivet: fjerning av revisjonsplikt for små- og mellomstore bedrifter (2 mrd), forenklinger i aksjeloven (550 mill), elektronisk dialog med arbeidsgiver (500 mill), forenklinger i bokføringsloven (260 mill), digitalisert bedriftsetablering i Altinn (200 mill) og reduksjon av aksjekapitalkravet (100 mill). I tillegg kommer en rekke mindre forenklinger som også gir innsparinger - både i kroner og ikke minst i administrativ byrde, sier Lange Nordahl.

 

- Senterpartiet foreslår nå i tillegg å øke bunnfradraget for formueskatt fra 870000,- til 2,5 millioner. Skatteletten vil være større for selvstendig næringsdrivende enn for privatpersoner. Det legger til rette for investering i næringsliv, arbeidsplasser og verdiskaping, fastslår en fornøyd Lange Nordahl.

 

- Tilsammen utgjør disse tre gladnyhetene et slags kinderegg for næringslivet, og det kan ikke være noen tvil om at Senterpartiet satser på næringslivet generelt, og små- og mellomstore bedrifter spesielt. Vi vil fortsette å jobbe for å legge enda bedre tilrette for næringslivet over hele landet, bl.a. ved å fjerne skatt på arbeidende kapital, fjerne arveavgiften, forbedre lærlingeordningen, opprettholde den differensierte arbeidsgiveravgiften og ikke minst en kraftig satsing på infrastrukturen, avslutter en offensiv Lange Nordahl.