Meny
Bli medlem

Vi forenkler Norge!

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet har alltid vært motstander av "kontorstyre og skjemavelde". Vi bruker regjeringsmakten til å fjerne unødvendig byråkrati. Nå gjør regjeringa det enklere for kommunene å forholde seg til staten i bygge- og plansaker.

I dag må en kommune sende byggeprosjekter på høring til 22 ulike statlige instanser, som kan levere hver sine uttalelser og innsigelser. 

Seks fylker skal nå teste en ny ordning der fylkesmannen samordner statens syn, og leverer én felles uttalelse til kommunen.  Testfylkene er Vestfold, Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nordland, og forsøksperioden er tre år. 

Kommunene får like mye makt som før, men staten skal snakke med én stemme. Fylkesmannen skal ikke hindre innsigelser, men sørge for at de ikke er motstridende og uvesentlige.  Miljøverndepartementet bidrar med penger til forsøket. 

Et spennende og viktig forsøk, sier stortingskandidat for Aust-Agder Senterparti, Kåre Gunnar Fløystad. – Vi tar forenkling og kampen mot skjemaveldet på alvor – og jeg håper dette viser seg å være så vellykket at det kan bli en permanent ordning for hele landet!