Meny
Bli medlem

Vi har råd til å hjelpe de sårt trengende syriske flyktningene

Sist endret: 27.09.2020
- Senterpartiet krever at det nå legges penger på bordet fra regjeringen og at de fremmer en sak slik at kommunene skal kunne ta i mot syke syriske flyktninger, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Senterpartiet krever at det nå legges penger på bordet fra regjeringen og at de fremmer en sak slik at kommunene skal kunne ta i mot syke syriske flyktninger. Dette er mennesker som sårt trenger Norges hjelp. Norge kan ikke selektere bort de med størst behov for beskyttelse og hjelp, mener Senterpartiet. 

- Det er flaut å høre at regjeringen skylder på kommunene når Norge avviser 123 syriske kvoteflyktninger fordi de selv eller et familiemedlem er syke. Dette er mennesker som trenger vår hjelp som mest. Om Norge ikke har råd til å hjelpe, hvem har det da? Det er riktig at det koster mer for kommunene å ta i mot flyktninger som trenger ekstra helsehjelp.  Staten må ta ansvar ved å sørge for at disse kostnadene blir dekket og ikke avvise syrere som nå lever i en håpløs situasjon i provisoriske flyktningleirer i Tyrkia, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. 

Partiet mener det ikke er godt nok at Justisdepartementet nå skal gjennomgå norske retningslinjer for mottak av kvoteflyktninger etter at Stortinget anmodet om det i vår. Vi står i en akutt situasjon hvor 24% av de flyktningene som FNs høykommissær for flyktninger har bedt Norge å ta i mot, blir avvist på grunn av manglende kapasitet i kommunene. 

-Nå må vi slutte med det politiske spillet hvor regjeringen skylder på kommunene. Dersom regjeringen sammen med KrF og Venstre oppriktig vil hjelpe disse menneskene må det komme et forslag om bevilgningene av de nødvendige pengene slik at kommunene kan påta seg de ekstra helse- og omsorgsoppgavene.  Norge kan ikke være bekjent av at vi avviser de mest hjelpetrengende syriske flyktningene, avslutter Trygve Slagsvold Vedum.