Meny
Bli medlem

Vi kjemper for direktebusser til/fra Oslo!

Sist endret: 27.09.2020 #Akershus#Enebakk
Senterpartiet reagerer på ruteendringene på rute 491 mellom Enebakk kirke og Oslo bussterminal. Dette er en direkte ekspressbuss med et godt belegg, samtidig som det er potensiale for enda flere reisende. I tillegg er dette en rute med høy tetthet av boliger, arbeidsplasser og skoler.

Vi forstår hovedprinsippet om at flest mulig skal ta skinnegående transport, men da må tilbudet ha kapasitet og bli bedre enn det nåværende. Romerike er et variert område med både by og spredtbygde stråk. Sp mener vi må tilpasse kollektivtilbudet til virkeligheten, slik at hele Akershus og Romerike kan nyte et bedre tilbud. Ekspressbusser er i så måte et viktig transportmiddel for å få reisende raskt fram og tilbake til jobb og skole i området med relativt stor avstand til de store knutepunktene. Dette er pendlere som allerede har lang reisetid og noen setter seg også først i bilen for å komme til nærmeste bussholdeplass.

På fylkestinget skal vi jobbe for at Ruter vurderer saken vedrørende rute 491 på nytt, samt legger til rette for andre tilsvarende rutetilbud i Akershus.

Morten Vollset, fylkestingsrepresentant Senterpartiet