Meny
Bli medlem

Vi trenger en investeringspakke for å styrke norsk landbruk.

Sist endret: 27.09.2020
Det er identifisert et stort investeringsbehov og en økt gjeldsgrad i landbruket. Ut i fra blant annet dette er det konkludert det med at det er behov for et investeringsløft. Senterpartiet oppfordrer Regjeringen til å bidra gjennom en økt satsing på investeringsvirkemidler innenfor rammen av jordbruksavtalen.

 

Landbruket i Trøndelag har høye ambisjoner, med egen landbruksmelding og mål om å øke produksjonen med 1,5 % i året. Landbruket i Sør-Trøndelag er helt avhengig av investeringsvirkemidler for å ta ut potensialet. Omkring halvparten av produsentene sier at driftsbygningene er begrensningene. På melk er det spesielt stort investeringsbehov, der 70-tallsbygningene synger på siste verset og står ikke lenger opp til de nye tekniske løsninger og krav til dyrehold. Nye forskrifter om bl.a.  løsdrift utløser store behov for investeringsvirkemidler. Nye bygninger og nye løsninger er også viktig for gode helse- og miljøløsninger i fjøsene, noe som også er forebyggende mot sykdommer.

Kapitaltilgang og finansiering av fornying av driftsapparatet er en flaskehals for fa? unge bønder til a? satse pa? jordbruk og gjennom det sikre høyere selvforsyningsgrad i landet.

Senterpartiet vil ha en økning av investeringsvirkemidlene for å sikre fortsatt norsk matproduksjon.

 

Senterpartiet i Sør Trøndelag

Jarle Martin Gundersen, fylkesleder

Gunn Iversen Stokke, 1. kandidat fylkestinget