Meny
Bli medlem

- Vi trenger et livskraftig skogbruk!

Sist endret: 27.09.2020 #Hedmark
- Gjør noe med lastebestemmelsene og transportstøtten. Da sikrer vi et livskraftig skogbruk og en fortsatt norsk videreforedlingsindustri, sa fylkesordfører i Hedmark, Dag Rønning, på landsmøtet i Loen fredag.

Jeg skal hilse dere fra skogfylket Hedmark. Fra Ånestadkrysset i Løten, der taigaen begynner som Rolf Jacobsen uttrykte det.

Med den regjeringa som nå har sittet i snart åtte år, har mye bra skjedd innenfor skogbruket. Men vi er ikke helt i mål - ennå.

Det ble ramaskrik for noen år siden, da Follum ble nedlagt. Og det er ramaskrik nå, med Tofte og nå idag Hellefoss og Vafoss.

Stor aktivitet fra de som rammes direkte og fra politikere som skal på banen og mene noe og "redde" lokalsamfunnet.

Det er naturlige reaksjoner, og det er bra med engasjement. Men da politikerne kommer på banen er det som regel for sent!

Å bidra til å kjøpe Tofte er sikkert bra og nødvendig, men egentlig er det å begynne i feil ende.

Det er sjelden noen spør seg om hvorfor det legges ned. Produktiviteten på Tofte ligger over gjennomsnittet i Sødra!Dyktigheten hos medarbeidere i Norge bra, Tofte hadde ikke treng noen redningsaksjon det, hvis vi kunne konkurrert på like vilkår.

Svensk industri er en direkte konkurrent, men også en avsetningskanal.

Sverige kjøper tømmeret vårt idag, og vil helt sikkert kjøpe det i framtida. Men hvis den norske industrien blir borte og konkurransen om tømmeret svakere, vil prisene gå ned, mer ned jo lenger unna grensa vi kommer.

Derfor er det viktig med kraftfulle tiltak. Nå!

Sverige har transportsubsidier på i utgangspunktet lavere priser.

En annen ting er lastebestemmelsene. Norske tømmerbiler kjører idag med 50 tonn. De er bygd for 56 tonn, og det dispenseres på enkelte strekninger.Svensk standard er 60 tonn.

Svenske forsøk legger nå opp til 30 meters vogntog, opp mot 80 tonn nyttelast. Det vil forsterke ytterligere den svenske "fordelen"

Hvor vil jeg med dette?

Jo - jeg vil peke på en setning i programforslaget vi skal behandle senere, sitat side 51:

"Senterpartiet vil jobbe for å sikre videreutvikling av foredlingsindustrien slik at en størst mulig del av verdiskapningen skjer i Norge også i framtiden"

Men husk da på, dere som representer Sp i regjering og Storting, og dere som skal skrive Soria Moria III.

Den setningen har først verdi når den fylles med innhold. Og innholdet kjære venner, er: Skap et konkurransedyktig skatteregime for bedriftene, inngå utviklingskontrakter som i USA - Invitere til å finne løsninger som ikke er lagd ennå!

Gjør noe med  lastebestemmelsene og transportstøtten. Da sikrer vi et livskraftig skogbruk og en fortsatt norsk videreforedlingsindustri.