Meny
Bli medlem

Vi trenger mat også i framtida

Sist endret: 27.09.2020
Skal vi kunne dyrke mat i Norge i framtida må vi ta vare på den matjorda vi har. Under 3 % av Norges areal er dyrka jord og vi er blant de landene i Europa som har lavest areal dyrka jord per innbygger, skriver Geir Pollestad.

 

 

- av Geir Pollestad, stortingsrepresentant Senterpartiet 

Heldigvis har vi blitt flinkere til å ta vare på matjorda i Norge. De siste 10 årene har vi greidd å halvere nedbyggingen fra rundt 12 000 dekar i året og til under 6000 dekar. Nå kommer stortinget til å vedta et mål om at vi skal omdisponere under 4000 dekar matjord innen 2020. 

 

Skal vi nå et slikt mål må det bli slutt på å bygge store bolig- og industriområder på dyrka mark. Vi må ta større hensyn til matjorda når nye samferdselsprosjekt planlegges. Staten må stoppe kommuner som ikke tar nok hensyn til matjord.

 

Et dekar jord er nok til å produsere korn til tusen brød i året. Det er ikke en selvfølge at vi kan kjøpe mat fra utlandet i fremtiden. Å sikre mat til egen befolkning er en viktig del av vår nasjonale beredskap.

 

Å ta vare på matjorda er ikke noe vi gjør for å ta vare på bøndene. Det er noe vi gjør av hensyn til kommende generasjoner. Derfor er det så viktig at det er blitt enighet på stortinget å ta vare på langt mer matjorda enn det regjeringen og landbruksminister Sylvi Listhaug hadde lagt opp til. Det er en viktig politisk seier for Senterpartiet og et stort steg for å stoppe nedbyggingen av matjorda vår.