Meny
Bli medlem

Vikeelva kraftverk i Kåfjord i Troms

Sist endret: 27.09.2020
Olje- og energidepartementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Vikeelva kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 14 GWh.

Olje- og energidepartementet har avgjort konsejonen til Vikeelva kraftverk i Kåfjord kommune i Troms fylke.


Sakene er vurdert innenfor rammen av Retningslinjer for småkraftverk som Olje- og energidepartementet i samråd med Miljøverndepartementet utga i 2007.

Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs vedtak og departementets merknader til vilkår vil gi akseptable konsekvenser for reindrift, biologisk mangfold og andre interesser.

 

Snauedøla kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane


Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om konsesjon til Snauedøla kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 14 GWh. Departementet mener at fordelene i form av økt kraftproduksjon og lokal verdiskaping vil være mindre enn ulempene for landskap, friluftsliv og biologisk mangfold.