Meny
Bli medlem

Viken ? et gigantisk mageplask

Sist endret: 27.09.2020
Avtalen om sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold er historisk bl. a. fordi den legger opp til tidenes sentralisering og byråkratisering, skriver Morten Vollset.

 

 

?- av Morten Vollset, gruppeleder i fylkestinget for Akershus Senterparti

 

Fylkesordførerne fra Høyre og Arbeiderpartiet i Akershus, Buskerud og Østfold kaller avtalen om fylkessammenslåing av de tre fylkene for historisk. Ja, avtalen er historisk. Historisk fordi den legger opp til tidenes sentralisering og byråkratisering. Historisk fordi jeg aldri har lest en avtale med så mange floskler, så lite reelt innhold og så få politiske prioriteringer.

Alle kan bli enige om mål som «effektive transportløsninger», «styrke demokratiet» og «lede an i det grønne skiftet». Men sammenslåingsavtalen sier ikke noe politisk om skolestruktur, kultur- og frivillighetstilbud og organisering av samferdselstilbudet.

Det virker som strategien er å skyve de politiske veivalgene over til fellesnemd etter at sammenslåingsvedtakene er fattet. Det er å føre velgerne bak lyset. Fylkesordførerne må tørre å si noe om hva som vil skje med distriktsskolene. Vil de bestå eller sentraliseres vekk? Vil kulturmidlene spres ut over hele regionen eller kanaliseres til de største knutepunktene? Vil kollektivtilbudet sentraliseres ytterligere?

Det foreligger ingen dokumentasjon på at dagens fylkeskommuner er for små, eller har uhensiktsmessig inndeling for å løse de oppgavene fylkene er tildelt. Avstanden fra velgerne, elevene, de ansatte som til daglig møter brukerne til en topptung administrasjonen og politisk ledelse blir større. Lokalkunnskapen blant politikerne i det nye «regiontinget» blir mindre. Det blir mer byråkrati og mellomledd når man skal ha et hav av ledd og nivåer.

En forutsetning for Senterpartiet for å vurdere større regioner er minimum at nye oppgaver som skal flyttes ut fra staten til regionene er klart definert, og at det har støtte i fylkenes befolkning. Regjeringens regionreform svarer ikke på hva som er problemet med dagens fylker. Da blir det en ren sentraliseringsreform.

Spørsmålet blir hva et gigantisk storfylke fra Sogn og Fjordane i vest til Sverige i øst kan løse av Akershus sine utfordringer. Senterpartiet er enig med Akershus-kommunene at det blir veldig kompleks med så mange kommuner i en gigantregion. Folket er også imot - det kom tydelig fram i NRKs meningsmåling. Sp er ikke med på et ideologisk kappløp om at størst er best. For oss er det viktigste å skape bedre og nære tjenester for Akershus sine innbyggere. Vi vil gjøre det vi kan for at fylkestinget stopper dette.