Meny
Bli medlem

Viktig å respektere folkeviljen!

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Det er positivt at Fylkesmannen i Oppland nå innser at det ikke er grunnlag for å slå sammen kommuner i Oppland nå, sier stortingsrepresentant for Senterpartiet, Anne Tingelstad Wøien

Samtidig uttrykker Fylkesmannen at prosessen for å endre kommunestrukturen i Oppland bør fortsette. – Dette er utidig og vitner om liten respekt for folkeviljen, sier Tingelstad Wøien i en kommentar til at Fylkesmannen i Oppland har laget et utkast til kommunestruktur. Dette skal presenteres for alle formannskapene i fylket i høst før endelig forslag sendes til departementet.

Det er en påstand at 8-10 kommuner i Oppland vil være det ideelle. Det er også en påstand å hevde at større kommuner vil gi et bedre tjenestetilbud i Oppland. Dette skjønte folk i Oppland da de stemte ned forslagene om sammenslåing, sier Tingelstad Wøien og legger til; I gjennomsnitt viser innbyggerundersøkelsene at det leveres bedre tjenester, og at innbyggerne er mer fornøyd med tjenestene, jo mindre kommunene er.

- Nå må kommunene få arbeidsro og sjøl komme fram til gode samarbeidsløsninger der det er tjenlig og aktuelt - ikke tvinges ut i nye ressurskrevende prosesser, sier Tingelstad Wøien.