Meny
Bli medlem

Viktig gjennomslag for flomrammede bønder

Sist endret: 27.09.2020
- Dette har vi jobbet beinhardt for, så det føles veldig godt at de bøndene som rammes hardest nå får erstatning for større deler av skadene enn tidligere. Dette betyr mye for de som får de største avlingsskadene ? og jeg er veldig glad for at vi nå har fått gjennomslag for denne økningen, sier Irene Lange Nordahl fra Senterpartiet.

2012 ble et tøft år for flomrammede bønder bl.a. i Troms og i Buskerud. I etterkant av de voldsomme ødeleggelsene har det vist seg å være et behov for å endre på dagens ordninger for naturskade og avlingsskade.

 

Senterpartiets Irene Lange Nordahl har tidligere gått hardt ut og krevd at Landbruks- og Matdepartementet nå må ta saken om erstatningsordningene opp med Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag. Det er nemlig avtalepartene i jordbruksforhandlingene som fastsetter regelverket for naturskade og avlingsskade. I dag fikk hun altså svar på tiltale.

 

- Et av tiltakene vi har jobbet hardt for, er å gjøre noe med taket på 500 000 kroner i avlingsskadesammenheng. Et jordbruksforetak som allerede har betalt 30 prosent egenandel, og så blir avkortet ved 500.000,- i skadeutbetaling, vil få en svært krevende situasjon. Derfor er det med stor tilfredshet vi mottok nyheten om at regjeringen nå vil heve dette taket til 750 000 kroner, sier Lange Nordahl som engasjerer seg sterkt i de flomrammede bøndenes situasjon.

 

I tillegg ble det i dag kjent at regjeringen foreslår å øke bevilgningen til naturskadeerstatning med i underkant av 73 millioner kroner, til 190 millioner kroner. Dette er en følge av at flere stormer og flommer har medført ekstraordinært store erstatningsutbetalinger både for 2011 og 2012.