Meny
Bli medlem

Viktig samling om landbrukspolitikken

Sist endret: 27.09.2020
Næringskomiteen sin budsjettinnstilling er klar, og komiteen har samlet seg om viktige målsettinger for landbrukspolitikken. - Jeg er glad for at Stortinget med dette sender et viktig signal til regjeringa om hva de må vektlegge fremover, sier Marit Arnstad, Sp, leder i næringskomiteen.

Komiteen legger vekt på målet om økt matproduksjon og fokus på økt selvforsyning.

 

- Det vil være et betydelig behov for økt matproduksjon i framtida, og landbruket i Norge er både effektivt og bærekraftig. Derfor er det helt avgjørende med rammebetingelser som gir muligheter for forutsigbarhet og økt lønnsomhet, understreker Arnstad.