Meny
Bli medlem

Viktig seier for transportnæringen!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Norske føreforhold er gjennom store deler av året ikke like andre lands føreforhold, og i alle fall ikke hvis en sammenligner med land på kontinentet. Is og snø skaper utfordringer, ikke minst for lastebilnæringa. Derfor er det gledelig at Samferdselsminister Marit Arnstad fra Senterpartiet har fått gjennomslag i EU kommisjonen for at Norge kan ha egne nasjonale krav for akselløft på lastebil. Det er andre gangen en Sp- statsråd bedrer forholda til lastebilnæringa, skriver Tore Buer i Porsgrunn Sp.

 

 

Siste gang var Liv Signe Navarsete med avvik fra lengdebestemmelsene her i Norge. Dette handler om trafikksikkerhet og framkommelighet på norske vinterveger. Løfting av løpeaksel gir større tyngde på drivaksel. Det gir bedre veggrep, noe som er en stor fordel ved igangsetting og kjøring på glatt underlag. Det var i fjor høst samferdselsministeren tok initiativ til å få fastsatt særnorske krav til godkjenning av kjøretøy for akselløft/boggiløft. Saken viser at det går an å vinne over EU og EU byråkratiet når dette ønsker å presse gjennom like reguleringer for alle land uansett kjøreforhold m.m.. Saken viser og at Senterpartiet står opp i mot EU og EØS direktiver når kravene ikke er forenlig med norske interesser. Senterpartiet har i regjering fått på plass en ordning som bedrer rammebetingelsene for norsk transportnæring, og som bidrar til økt trafikksikkerhet.