Meny

Vil bedre vilkårne for pendlerne!

Senterpartiet og 1.kandidat for Troms Senterparti, Sandra Borch ønsker å bedre de økonomiske kårene for de som må pendle til jobb.

- Regjeringen har i flere år forverret pendlernes kår. Vi vil i vårt alternative budsjettet rette opp noen av de skatteskjerpelsene regjeringen har innført, sier stortingskandidat for Troms Senterparti, Sandra Borch.

Borch og Senterpartiet ønsker å satse på at det ikke skal være en økonomisk belastning å måtte pendle til jobb, og ønsker skattelettelse for de som må pendle til jobb.

- Denne ekstrabelastningen burde pendlerne vært spart for. Mange sliter fra før med lang reisevei, en belastning som mange steder blir forverret av utilstrekkelig kollektivtilbud, sier Borch

Vi har mange innbyggere i Troms som hver dag pendler til jobb i andre kommuner, og dette er et viktig tiltak for bosetning i hele landet.

- Senterpartiet foreslår derfor skatteletter til dagpendlere ved at man gir alle dagpendlere en forsterket fordel når man skal fylle ut selvangivelse. Vi øker kronegodtgjørelsen på selvangivelsen med 10 øre til

1,60 kr.

- Alle som har arbeidsreiser fra 15 000 km i året skal med Senterpartiets opplegg kunne trekke fra 1,60 per km. Mange pendlere sliter i dag med overbelastet infrastruktur i de største byregionene: mangel på gode overganger mellom bil og kollektivtransport.

For å sikre at de største bo- og arbeidsmarkedsregionene

fungerer, er det nødvendig å prioritere pendlernes behov på en helt annen måte enn i dag. Dette har en kostnad på 550 millioner kroner.

Pendlerfradrag Tromsøregionen

Maksimalt pendlerfradrag (over 163 km) «langpendler»

SP: 75000 x 1,6 -15 000 = 105 000 x 0,24 = 25 200 kr

Regjeringen: 50000 x 1,56 + 25 000 x 0,76 22 000 = 75 000 x 0,24 = 18 000 kr

Dvs. det maksimale fradraget er 30 000 kr større med SP, noe som gir 7200 kr mer på konto

Nordkjosbotn-Tromsø (72 km) «typisk» pendler

SP: 33 120 x 1,6 - 15 000 = 37 992 x 0,24 = 9118 kr

Regjeringen: 33 120 x 1,56 22 000 = 29 667 x 0,24 = 7120 kr

Dvs. det maksimale fradraget er 8325 kr større med SP, noe som gir 1998 kr mer på konto

Sørbotn-Tromsø (30 km) «kortpendler»

SP: 13 800 x 1,6 - 15 000 = 7080 x 0,24 = 1699 kr

Regjeringen: 13 800 x 1,56 22 000 = 0 x 0,24 = 0 kr

Dvs. man får ingenting med regjeringen. Med SP får man 7080 kr i fradrag, noe som gir 1699 kr mer på konto