Meny

Vil flertallet dele oss?

Sist endret: 20 03 2017
Mange har gjort seg opp en mening, sier ordføreren etter at intervjuundersøkelsen om kommunesammenslåing foreligger.

Ja, mange har i hvertfall en mening om hva og hvor de ikke vil, tror nå jeg.
På Flateby vil de for enhver pris ikke havne under Ski eller Follo, og i Ytterbygda har mange intet forhold til Romerike.
Samtidig har den sittende regjering og en del andre vært svært flinke til å selge inn «skjebnetroen» dvs at nåværende kommuneløsning ikke kan overleve.
Når man så i innbyggerundersøkelsen sauser spørsmålet om Enebakks fortsatte eksistens sammen med spørsmål om hvor innbyggerne vil, får man de svarene man fortjener/ber om.
Tidligere i samme undersøkelse ble det spurt om kafèbesøk, kino, teater, øvrig spesialhandel etc; dvs slikt man får på storsentre og i mer sentrale strøk. Var dette for å pense folks tanker i «riktig retning»?
Rælingen har så vidt vites ikke signalisert noe ønske om Flateby. Den alt overveiende befolkning i Rælingen bor nord for Fjerdingby-krysset og deres fokus er nok i begrenset grad vendt mot Flateby. Tror man at Niteelva vil overleve som kommunegrense? Nå må vår egen ordfører ta kontakt med Rælingen og Skedsmo for å sjekke om de er interessert i Flateby!
Det ser nå ut til å være en prosess i gang mellom Ski og Oppegård. Hvor vil flertallet i et framtidig kommunestyre da komme fra? I hvert fall ikke Ytre Enebakk. Men ordføreren vår synes at hun har kommet i gang med en god dialog med Ski. For folket i Ytre kan det være verdt å merke seg hvor lite Ski kommune har satset på Kråkstad, Skotbu og Siggerud opp igjennom årene.
Både Flateby og Ytre Enebakk kan komme til å havne som utposter i nye kommunekonstruksjoner, hvor de har vesentlig mindre muligheter til å fremme sine egne interesser enn i dag. I Kirkebygda/Hammeren/Dalefjerdingen ønsker godt over 60 % å beholde kommunen som i dag. Vi skal huske på at med snart 11.000 innbyggere og betydelige utbygninger under planlegging kommer det til å være et betydelig antall mindre kommuner i Norge enn oss også i framtiden.
Når tiden kommer vil dette måtte avgjøres ved folkeavstemning, dersom ikke vårt eget kommunestyre i mellomtiden «tar livet av» prosessen og slår ring om dagens Enebakk.
Jeg ber folk i Ytre og Flateby tenke seg godt om i mellomtiden.


Kjell Dehli
Gruppeleder Enebakk Sp