Meny
Bli medlem

Vil gjøre det straffbart med barnebortføring

Sist endret: 27.09.2020
I dag behandler Stortinget Senterpartiets sitt forslag om å gjøre det straffbart å bortføre egne barn dersom det er gjort akuttvedtak i barnevernet.

 

I dag kan ikke de som begår en slik handling straffes. Senterpartiet mener det trengs en lovendring.

- Vi ser at det stadig dukker opp saker hvor vi ser at foreldre bortfører sine biologiske barn, til tross for at barnevernet har fattet akuttvedtak om å frata dem omsorgen. Barn i en slik fase er veldig sårbare, og fortjener et strafferettslig vern, sier Geir Inge Lien, stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem i Justiskomiteen.

Senterpartiet mener at en slik lovendring vil ha preventiv virkning, og må på plass raskt. I behandlingen av forslaget i komiteen ønsker ikke noen av regjeringspartiene eller KrF å være med på en slik endring.

- Jeg synes det er trist at regjeringspartiene sier nei til å gi barna en slik beskyttelse i loven. Vi som politikere kan ikke stå å se på at barn bortføres etter at barnevernet har tatt over ansvaret for omsorgen, avslutter stortingsrepresentanten for Senterpartiet.

I forslaget ber en regjeringen komme tilbake til Stortinget med en lovendring på området. I Justiskomitéen er det bare Senterpartiet og Arbeiderpartiet som støtter forslaget.