Meny
Bli medlem

Vil ha bredt forlik for å redde den norske sjømannen

Sist endret: 27.09.2020
- Den maritime næringen er en svært viktig næring for Norge. Da må vi som politikere søke å oppnå brede flertall for politikken som står seg gjennom endrede flertall, sier Geir Pollestad.

 

Regjeringen har varslet at det jobbes med en ny strategi for maritim sektor. Et viktig bidrag til dette arbeidet var det såkalte fartsområdeutvalget som denne uken leverte sin innstilling om fartsområdet for Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og nettolønnsordningen.

Senterpartiet vil ha et bredt forlik om den maritime politikken. Dette for å bidra til stabilitet både for de som skal jobbe på sjøen og for norske redere.

- Den maritime næringen er en svært viktig næring for Norge. Da må vi som politikere søke å oppnå brede flertall for politikken som står seg gjennom endrede flertall. Senterpartiet ønsker derfor at regjeringens maritime strategi legges frem for Stortinget til behandling i form av en stortingsmelding, sier stortingsrepresentant og leder av næringskomiteen Geir Pollestad (Sp)

Pollestad utfordret i går næringsministeren, i form av et skriftlig spørsmål, på om Stortinget vil få en stortingsmelding om maritim sektor. https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=60498

- Den norske sjømannen er en avgjørende faktor for utviklingen av hele den maritime næringen i Norge. Og skal vi få nordmenn til å velge en yrkesvei på sjøen så må de ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Ingen kan leve i Norge på polske lønninger, avslutter Pollestad.