Meny
Bli medlem

Vil ha fortgang for klimalov

Sist endret: 27.09.2020
Målene i norsk klimapolitikk blir ikke innfridd. Derfor krever Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti nå fortgang i arbeidet med en norsk klimalov.


 
I vår gikk Sp, SV, MDG, V og KrF inn for en klimalov. Sp, KrF og MDG følger nå opp med å kreve at regjeringen utreder og legger frem forslag til klimalov i løpet av denne stortingsperioden. De tre partiene la i dag frem et felles representantforslag i Stortinget.
 
Alle partier ser på klimaendringer som en av vår tids største utfordringer. I 2012 slo stortingsflertallet fast at klimagassutslippene i Norge skal kuttes til 47 mill. tonn CO2 innen 2020. Likevel går norske klimagassutslipp opp, ikke ned.
 
- Det viser med all mulig tydelighet at måten vi hittil har drevet klimapolitikk i Norge på, ikke fungerer. Situasjonen krever derfor nye virkemidler og fornyet politisk gjennomføringsvilje, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson i De Grønne.
 
Klimaforurensing skiller seg fra annen type forurensing ved at hvert enkeltutslipp ikke isolert sett er et problem. Det er summen av utslippene som er problemet. En klimalov vil gi et forpliktende rammeverk for systematisk, sektorvis gjennomføring av klimapolitikken på kort og lang sikt. 
 
- Vi får stadig tydeligere signaler om at klimaendringenes konsekvenser. Vi vet også at det går for sakte med å gjennomføre de vedtatte utslippskuttene. En klimalov er mer forpliktende enn dagens klimaforlik, og den vil være sektorovergripende, sier Marit Arnstad, som er Senterpartiets medlem i Energi- og miljøkomiteen.
 
Både Storbritannia og Mexico har hatt egne klimalover i flere år, og Danmark vedtok sin klimalov tidligere i år. MDG, Sp og KrF ber den norske regjeringen om å gjennomgå erfaringene fra andre land som har innført klimalov eller lignende lovgivning for å lære av dem.
 
- Det er åpenbart at norsk klimapolitikk ikke gir tilstrekkelig resultater, og at vi må gjøre ting annerledes. En klimalov vil forplikte oss på å prioritere de tiltakene som virkelig virker, sier stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide i KrF.
 
De tre partiene foreslår at regjeringen snarest setter ned et offentlig utvalg som skal utarbeide et konkret forslag til en klimalov. Viktige deler av en slik lov vil være et faglig basert utslippsmål for 2050, hvordan målet skal fordeles på de ulike sektorene på kortere sikt, og en årlig statusoppdatering fra regjeringen til Stortinget om norsk klimapolitikk.