Meny

Vil ha karaktersvar fra kunnskapsministeren

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
I Sandefjord pålegges lærerne å gjennomføre detaljerte målinger av barneskoleelever. Ivar Odnes ber nå kunnskapsministeren svare på om han mener det akseptabelt med en slik omgåelse av karakterforbudet på barnetrinnet.

To lærere ved Haukerød skole i Sandefjord nektet å gjennomføre den detaljerte målingen av barneskoleelever, og ble truet med oppsigelse.

Med bakgrunn i saken i Sandefjord stiller Ivar Odnes følgende spørsmål til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I Sandefjord kommune pålegges lærerne å evaluere elevene ved å angi om eleven skårer "under forventet, tilfredsstillende eller over forventet måloppnåelse". Foreldre og lærere mener dette ikke fremmer læring og i praksis er en form for karaktersetting i strid med lov og forskrift. Enkelte lærere som nekter å benytte systemet, er truet med oppsigelse. Mener statsråden det er akseptabelt at kommunen her omgår forbudet mot karakterer på barnetrinnet ved å benytte slike karakterlignende kriterier? 

Svaret kommer i spørretimen 5. februar