Meny

Vil ha statlige midler til vedlikehold av fylkesveier

Sist endret: 16.03.2017
I dag ble det lagt fram en rapport som viser at vedlikeholdsbehovet på fylkesveiene er langt større enn det som ble lagt til grunn da disse ble overført fra staten til fylkeskommunene i 2010. Det samla behovet er i dag omlag 1,5 mrd kroner bare i Aust-Agder. Det er viktig å unngå et klasseskille på veinettet, de som ferdes langs veien er ikke opptatt av om det er en riksvei eller fylkesvei, men om veien er god og sikker. Det sier førstekandidat for Aust-Agder Senterparti Kåre Gunnar Fløystad.

 

Det er de store veiprosjektene som får fokus, men de fleste kjører daglig på en fylkesvei,- og noen av de veiene egner seg best for minigolf! Dessverre er det ikke veldig sexy å snakke om vedlikehold som om nye store prosjekter, men jeg mener at fylkeveiene vi bruker hver dag til jobb og skole nå MÅ bli prioritert.

Etterslepet på fylkesveiene er så stort at vi ikke har sjans til å ta det igjen uten statlig bidrag, dette gjelder ikke bare Aust-Agder men i hele landet. Derfor vil Senterpartiet at kommende NTP skal inneholde midler for å sette fylkeskommunene i stand til å ruste opp veinettet sitt. – Jeg blir overrasket om ikke samferdselsminister Marit Arnstad tar opp dette ved framleggelse av nasjonal transportplan, sier Fløystad.