Meny
Bli medlem

Vil ikke la EU styre norsk finansnæring

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringen offentliggjorde i dag at de vil sende en sak til Stortinget hvor de foreslår at Norge avgir suverenitet til EUs Finanstilsyn. Senterpartiet er motstander av at Norge skal gi fra seg makten over finansmarkedene i Norge, og mener dette berører kjernen i den nasjonale suvereniteten, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

-    Norge var et av de landene som kom best ut av finanskrisen. Dette gjorde vi gjennom en aktiv politikk for å motvirke effekten av finanskrisen i norsk økonomi, men også fordi vi hadde en god regulering av finansmarkedene her i landet. Det er derfor spesielt at regjeringen nå vil flytte makt over bankene fra Norge til EU, sier Vedum.

Senterpartiet er tilfreds med at saken nå skal behandles i Stortinget etter § 115 i Grunnloven, noe som gjør at saken trenger ? flertall blant stortingsrepresentantene. Det er en erkjennelse fra regjeringen av at saken handler om å gi fra seg makt til EU på et område som er svært vesentlig for norske interesser.

-    Senterpartiet forventer at dette vil skape presedens for lignende saker fremover. Dette er spesielt viktig da mye tyder på at regjeringen vil foreslå å flytte stadig mer makt til EU, fortsetter partilederen til Senterpartiet.

-    I Norge har vi alltid hatt nasjonal kontroll over valuta, finansmarkedene og energisektoren i eget land. Nå ser vi at regjeringen ønsker å gi fra seg tilsynsmyndighetene ved bankene til EU, og da er det bare et spørsmål om tid før de vil gjøre det samme med andre områder, som fks. energisektoren. Senterpartiet mener at det som er grunnsteinene i Norge skal styres av norske myndigheter og politikere, avslutter Slagsvold Vedum.