Meny
Bli medlem

Vil lese hemmelighetene

Sist endret: 27.09.2020
KRAV: En kritisk rapport om den nye forsvarsstrukturen ble stanset etter at Forsvarsdepartementet grep inn. Nå krever Liv Signe Navarsete at Stortinget får lese rapporten.

 

FORSVARET

Fredag 8. juli brakte Klassekampen nyheten om at en kritisk rapport ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ble stanset, etter at Forsvarsdepartementet grep inn.

Forskningsrapporten beskriver kritiske mangler i det norske forsvaret dersom den mekaniserte brigaden i Troms blir bygd ned. Langtidsplanen for Forsvaret, som skal behandles av Stortinget til høsten, åpner for å bygge ned nettopp denne brigaden.

Nå krever Liv Signe Navarsete at Stortingets utenriks- og forsvarskomité skal få tilgang til den hemmeligstemplede forskningsrapporten.

– Dette må Stortinget få tilgang til som en del av høringene om Langtidsplanen, sier Navarsete.

Bråk i forsvarsmiljøene

Høringene om Langtidsplanen begynner 24. august. Mye tyder nå på at diskusjonene om Hærens framtid vil spisse seg til når høringene starter.

Mens deler av Forsvaret vil beholde en full mekanisert brigade i Nord-Norge, presser andre på for å bygge ned den tradisjonelle Hæren og heller satse på spesialstyrker, kampfly og ubåter.

Det er i denne betente striden den hemmeligstemplede forskningsrapporten fra FFI har skapt bråk internt i forsvarsmiljøene.

Forskerne ved FFI konkluderer med at et «forsvar uten en tradisjonell hær er mer sårbart overfor den nye hybridkrigføringen enn det den tradisjonelle strukturen er.»

Denne kritiske konklusjonen ble imidlertid ikke offentliggjort. Kontreadmiral Elisabeth Natvig i Forsvarsdepartementet ringte FFI-direktør John-Mikal Størdal, for å «gjøre ham oppmerksom» på dem kritiske rapporten, som kort tid etter ble stanset.

Kontreadmiralens inngripen førte til en ny kvalitetssikringsrunde på FFI. Der skal etter det Klassekampen forstår den pensjonerte generalen og tidligere forsvarssjefen Sverre Diesen ha vært blant de hardeste kritikerne.

Sverre Diesen er samboer med Elisabeth Natvig. Han er nå analytiker ved FFI, mens hun har ledet arbeidet med Langtidsplanen i Forsvarsdepartementet. De hevder begge to at de ikke har snakket sammen om rapporten.

Vil offentliggjøre rapporten

Liv Signe Navarsete krever nå at de ugraderte delene av rapporten skal offentliggjøres, og at Stortingets utenriks- og forsvarskomité skal få tilgang til de delene som er gradert «begrenset».

– Dette er viktig, for det vi har hørt om denne rapporten så langt, går rett inn i diskusjonen om Langtidsplanen, sier hun.

– Hvis denne rapporten sier noe om konsekvensene ved å bygge ned landmakten, så er det vesentlig at Stortinget får tilgang på denne informasjonen, legger hun til.

Senterpartiet har vært svært kritisk til nedbygging av hæren, og stilt spørsmål ved regjeringens prioriteringer.

I sitt fagmilitære råd ønsket Forsvarssjefen å beholde et såkalt balansert forsvar, det vil si å opprettholde den mekaniserte brigaden i Troms. Likevel legger Forsvarsdepartementet opp til en «utredning av landmakten» i Langtidsplanen. Mange i Forsvaret frykter at dette vil bety en nedbygging av hæren.


KLASSEKAMPEN