Meny
Bli medlem

Vil regjeringen slå sammen høgskoler med tvang?

Sist endret: 27.09.2020
Hvorvidt regjeringen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har tenkt å bruke tvang for å få slått sammen høgskoler ble i dag tema i Stortingets spørretime, da ministeren ble utspurt av utdanningspolitisk talskvinne for Sp, Anne Tingelstad Wøien.

 

 

Hvorvidt regjeringen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har tenkt å bruke tvang for å få slått sammen høgskoler ble i dag tema i Stortingets spørretime.

Utdanningspolitisk talskvinne for Sp, Anne Tingelstad Wøien, pekte blant annet på at det fortsatt er diskusjoner mellom høgskolene om fusjon og at det råder stor usikkerhet for hva som vil skje med høgskoler om de ikke slår seg sammen.

 

- Kan statsråden si hva han vil med de høgskolene som kan bli stående alene? Vil de tvangssammenslås ved bruk av finansielle midler fordi de ikke har store nok miljøer til å bygge doktorgradsprogrammer? spurte Tingelstad Wøien fra Stortingets talerstol.

Selv om ministeren svarte at de ikke skulle straffes økonomisk mente han at det var det grunn til å være urolig for at de små og fragmenterte fagmiljøene ikke vil kunne nå opp i konkurransen om midler med store fagmiljøer.

- Det aner vi allerede i dag. De mindre høgskolene fikk ingen stipendiatstillinger i årets budsjett. Kvalitetskravene er også strammet inn slik at høgskolene står i fare for å måtte legge ned lærerutdanningene eller slå seg sammen, sier Tingelstad Wøien.

Statsråden krever at alle lærerutdanningsinstitusjoner skal tilby masterutdanning i minimum to av de tre prioriterte fagene norsk, matte, engelsk. Dette skal institusjonene klare på egenhånd og det skal være en forutsetning for å kunne tilby en femårig lærerutdanning på masternivå.

- I dag kan vi lese i avisen at studentene på lærerutdanninga i Sogn og Fjordane er mest fornøyde med sitt studie. Likevel kan altså regjeringen komme til å legge ned denne lærerutdanninga og for eksempel i Østfold fordi høgskolene ikke har kompetansen som kreves på sin egen institusjon, forteller Tingelstad Wøien.

Hva gir en høgskole som er fusjonert med et universitet en mer kapabel lærerutdanning enn en høgskole som samarbeider med en annen høgskole? avslutter Tingelstad Wøien.