Meny
Bli medlem

Vil slå sammen kommuner med tvang

Sist endret: 27.09.2020
Massive kommunesammenslåinger til 105 regionkommuner og langt færre oppgaver til fylkene. Det er analyseselskapet NIVIs oppskrift for ny kommunalreform. Senterparti-leder Liv Signe Navarsete er mot å tvangssammenslå kommuner, mens Høyre-leder Erna Solberg sier tvang er irrelevant i diskusjonen, melder NTB.
Med blanke ark og uten noen føringer, tegner kommune-analytikerne et nytt norgeskart der bare 12 kommuner har færre enn 10.000 innbyggere og flere storkommuner med mer enn 100.000 innbyggere popper opp rundt Oslo.
 
NIVI har laget skissen på oppdrag fra NRK Dagsrevyen og tar mål av seg å beskrive en reform hvor oppgavefordeling og administrativ inndeling sees i sammenheng, melder NTB.
 
Analytikerne foreslår at politikerne velger det de kaller en bred kommunemodell og smal regionalmodell som løsning. Her skal flest mulig offentlige oppgaver samles i kommunene, mens fylkeskommunens nåværende oppgaver så langt som mulig skal overføres til kommunene.
 
 
Senterpartileder Liv Signe Navarsete er mot å tvangssammenslå kommuner, mens Høyreleder Erna Solberg sier tvang er irrelevant i diskusjonen.
 
– Det store spørsmålet er: Skal vi ta ansvar for å bygge en offentlig sektor som virkelig løser utfordringene for de svakeste innbyggerne. Jeg synes at det er litt spesielt å begynne med det som skal være sluttpunktet. Vi må begynne med spørsmålet om hvorfor, sa Solberg da hun møtte Navarsete i debatt på Dagsrevyen mandag.
 
Navarsete er enig med politikerkollegaen at det er spørsmålet om hvorfor man skal ha en reform som er interessant.
– Jeg mener norske kommuner fungerer godt. Både politikere og ansatte gjør en kjempejobb. Det er faktisk i de minste kommunene folk er mest fornøyd, svarer Senterparti-lederen, melder NTB.
 
 
For å samle mange små distriktskommuner i større enheter skal overordnede prinsipper om å kunne yte et fullverdig tjenestetilbud få langt større vekt enn hensynet til nærhet og reiseavstander.
– Lange avstander og ønsket om nærhet i deler av den kommunale virksomheten kan sikres gjennom lokalstyrer, lokale servicekontor og andre interne organisasjonsløsninger, heter det i analysen.
 
Hovedgrepet fra NIVI er å utvikle større, tyngre og sterkere kommuner som hver for seg skal kunne løse oppgavene bedre for innbyggerne. De 12 største kommunene med mer enn 100.000 innbyggere bør få samme forvaltningsmodell som Oslo har i dag, heter det i analysen.
De fleste av disse vil ligge rundt Oslo der de nye superkommunene vil bidra til å se delregionene og det samlede byområdet i sammenheng.
– Hovedstadsområdet mangler en formell regional overbygging og er trolig blant Europas mest fragmenterte byområder, heter det i analysen.
I tillegg til Oslo-nære regionsentra identifiserer analysen Bergen, Stavangerregionen, Trondheimsområdet, Kristiansand-regionen, Haugesundsregionen og Grenlandsregionen som kommende storkommuner.