Meny
Bli medlem

- Vil være med å bygge laget i Sp

Sist endret: 27.09.2020
Jeg vil være med å bygge laget i Sp. Jeg vil gjøre Trygve til en enda bedre leder. Det er når vi har løftet i flokk og bygget allianser Senterpartiet har vunnet sine historiske seire, sa Anne Beathe K. Tvinnereims i sin tale ved valg av 1. nestleder på Senterpartiets landsmøte.

Anne Beathe K. Tvinnereims tale ved valg av 1. nestleder på Senterpartiets landsmøte på Lillestrøm 7. april 2014

Gode senterpartivenner.

Nils Trædal var leder i Bondepartiet fra 38-48. Han sa:
«Kva er det vi vil? Det er ikkje bankbøker og mammon. Ein må ha pengar for å leva, men pengar er ikkje målet. Målet er likeverdige kår, kulturelt, sosialt og åndeleg…. Vi er ikkje berre av støv, vi er meir enn støv».


Vi forvalter en stolt arv. En verdiarv, som setter mennesket i sentrum. Å være til er mye. Å høre til er mere.  Tette fellesskap gjør oss sterke. Det gode samfunnet bygges nedenfra.


Jeg blir stolt når lille, Sp-styrte Rindal kommune får Europarådets pris for gode tjenester. Da får det så være at Sanner samtidig sier at kommunen ikke er liv laga. Jeg blir stolt når lille, SP-styrte Lærdal reiser seg i dugnadsinnsats på liv og død når katastrofen treffer.  Det er ikke robust sier ekspertene. Nei vel, sier jeg. Folk som tar ansvar – det er robust. Folk som ikke venter på at noen fra øvrigheta med fullmaktene i orden skal komme og ordne opp, men som går inn og gjør jobben.


Jeg meldte meg inn Sp i EU-kampen. Jeg ville kjempe for folkestyre, for miljø og solidaritet. Jeg ble begeistret av Anne Engers engasjement. Hun snakket om de nære ting, men med en høy himmel over.


Senterpartiet kjemper for fellesskapets eierskap til fisken i havet, fordi det handler om arbeidsplasser og verdiskaping langs hele kysten. Men det handler også om folk i utviklingsland som fratas sine lokale ressurser for å gi plass til internasjonale selskap. Vi kjemper for norsk matproduksjon over hele landet for å sikre et levende landbruk og trygg mat til oss som forbrukere. Men det handler også om småbrukerne i Mosambik som er presset ut av eget lokalmarked, fordi eksportsubsidierte landbruksprodukter fra rike land er billigere. Senterpartiet slår ring om fellesgodene i velferdsstaten for å ta vare på kanskje det mest vellykkede systemet noen, noensinne i verdenshistorien har klart å skape. Og det er den samme kampen mot økte forskjeller som vi ser i land etter land i Europa.


Nasjonal råderett over ressursene har lagt grunnlag for vår rikdom og for bosetting og næring over hele landet. Jord, skog, vann, fisk, mineraler, olje og gass. Utfra det har vi utviklet kompetanse i verdensklasse innenfor skipsfart, leverandørindustri, marine og maritime næringer og energi. Nå er tiden for kloke og langsiktige løsninger.  Kortsiktighet kan føre til gale valg både for vår generasjon og for generasjonene etter oss. Vi forstår forvalteransvaret i Senterpartiet. Vi har gården, jorda og kloden til låns av våre barn og barnebarn.


Hver eneste dag utfordres Senterpartiet. På desentralisering, på kommuneøkonomi, på struktursaker innenfor politi, brannvern og helse. På EU og EØS. De blå-blå skulle inn i EU for å påvirke. Men i viktige nasjonale interesser, der vår regjering stod fast i 8 år, brukte den blå-blå regjeringen mindre enn 8 måneder på å gi opp. ”Inn i EU for å påvirke” betyr i praksis ”Inn i EU for å bli påvirket”.


Jeg vil være med å bygge laget i Sp. Jeg vil gjøre Trygve til en enda bedre leder. Det er når vi har løftet i flokk og bygget allianser Senterpartiet har vunnet sine historiske seire.


Anne Enger sa: «Ikke noe parti kan bygges på enkeltpersoner eller stemningsbølger. Vi vinner som et lag og vi taper som et lag. Alle skal æres når vi lykkes og alle må ta ansvar når vi møter motgang.»


Så til sist. I denne prosessen har jeg ikke stilt noe ultimatum. Men jeg liker ikke å bli brukt i et taktisk spill om stemmer sammen med stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordaas. Flere, også i valgkomiteen, har bedt meg om ikke å stille til valg som 2. Nestleder i dag. For meg ble det rett og slett feil. Men jeg stiller til valg som 1. nestleder, og jeg ønsker å velges som det. Jeg ber derfor landsmøtet ydmykt om at den åpenheten jeg viste komiteen ikke brukes mot meg, og at de som ønsker meg som 1. nestleder, stemmer på meg som 1. nestleder.

Jeg velger meg april
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,-
dog fred er ei det beste,
men at man noget vil.