Meny
Bli medlem

Virkelighetsfjernt forslag

Sist endret: 27.09.2020
NHO presenterte i går sitt forslag til ny kommunestruktur i Norge, og mener det beste vil være å redusere dagens 428 kommuner til 77. Senterpartiet har markert tydelig at kommunereformen ikke har forankring i den lokale virkeligheten, og at frivillighet og lokal forankring er de viktigste elementene for endring i kommunestruktur. NHOs forslag er virkelighetsfjernt og bekrefter at sentraliseringen som skjer under den blå-blå regjeringen er en reell trussel for lokalmiljø og små kommuner.

Trygve Slagsvold Vedum sa til NTB i dag at det er virkelighetsfjernt å hevde at 77 kommuner vil gi bedre tjenester for folk rundt i hele landet.
– Det vil bli enorme avstander i disse såkalte regionkommunene og forslaget er helt frikoblet fra fakta om hvordan kommunene løser sine oppgaver i dag, sier Vedum, som mener NHO har en blind tro på at ting blir bedre bare det blir sentralisert.
 
Slagsvold Vedum sier videre at NHO og Høyre ikke har noe faglig belegg for å hevde at landets mange små og mellomstore kommuner løser sine oppgaver dårligere enn landets største. Han sier at Skogen Lund bør legge bort sine tvangstanker og sette seg inn i fakta om hvordan landets ulike kommuner løser sine oppgaver i dag.
Det er ikke bare Slagsvold Vedum som har reagert på NHOs forslag. Marit Arnstad har også vært kritisk, og sa følgende til P4 radio i dag:
- Forslaget virker ødeleggende for lokaldemokratiet, og kan i verste fall føre til problemer for velferdstjenestene, som eldreomsorg og barnehager, i små kommuner som i dag klarer seg bra.