Meny

Voldtektsofre må få rask hjelp

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Senterkvinnene mener at saksbehandlingstida i voldtektssaker må bli kortere. Regjeringen må ha fokus på dette framover og øke ressursene til politiet, slik at dette arbeidet kan prioriteres! Dette skylder vi de mange voldtektsofrene!

Saksbehandlingstida i voldtektssaker må ned!

Gjennomsnittleg saksbehandlingstid på voldtektssaker var i fjor 254 dagar i Oslo. Dette er altfor lang tid! Det blir enekstra belastning for offeret å måtte vente så lenge. Senterkvinnene mener derfor at politiet må få økte ressurser slik at slike saker kan prioriteres.

I vår og sommer har media kunnet melde om mange voldtektssaker, gjengvoldtekter og andre overfall. Det er skremmende lesning, særlig når vi vet   at det er store mørketall, at 9 av 10 velger å ikke anmelde. At mer enn 8 av 10 anmeldte voldtekter blir lagt vekk, gjør det  heller ikkje enklere for offeret.

Mange vegrer seg for å anmelde en voldtekt, i tillegg til følelsen av skyld og skam, er en gjerne redd for ikkje å bli trodd, om det ikke er gode nok bevis. Det er viktig at samfunnet tar tak i dette og viser at voldtekt ikkje blir godtatt!  Uansett! Ansvaret må plasseres der det hører hjemme, hos overgriperen!

Voldtektsofre er i en svært sårbar situasjon, så det er viktig at de får den hjelpen de trenger så raskt som muleg, og at de blir møtt med en profesjonell holdning. Det må være fokus på utdanning av personell, for å få en kompetanseheving i slike saker. Det er bra at KRIPOS har satt i gang en egen voldtektsgruppe, så det går rette veien, men tallene ovenfor viser at det er langt igjen, og at det fortsatt er store utfordringer.

Senterkvinnene mener at saksbehandlingstida i voldtektssaker må bli kortere. Regjeringen må ha fokus på dette framover og øke ressursene til politiet, slik at dette arbeidet kan prioriteres! Dette skylder vi de mange voldtektsofrene!