Meny
Bli medlem

Vurderer fortsatt sammenslåing av høgskolene på vestlandet og i innlandet

Sist endret: 27.09.2020
- Selv om stortingsmeldingen ikke inneholder et konkret forslag om sammenslåing av de institusjonene som ønsker å fortsette som selvstendige institusjoner, er det tydelig at regjeringen vil fortsette prosessen helt til også disse høgskolene er fusjonert i større enheter, sier utdanningspolitisk talsperson i Senterpartiet Anne Tingelstad Wøien. Mens de store institusjonene blir fredet, vil prosessen mot sammenslåing fortsette når det gjelder høgskolene.

– I dagens presentasjon av Stortingsmeldingen om framtidig struktur i høyere utdanning var statsråden tydelig på at regjeringen vil fortsette dialogen med de institusjonene som ikke har funnet seg fusjonspartnere. –Jeg merket meg at statsråden spesielt trakk fram institusjonene på Vestlandet, men oppfatter at også de øvrige institusjonene som ikke ønsker fusjon skal presses inn i folden, sier Tingelstad Wøien.

Statsråden sier at disse institusjonene skal få avklart sin skjebne på bakgrunn av hvordan de oppfyller ett sett av kvalitetskriterier og skjønn. – Jeg savner en omtale av hvilke endringer i finansieringssystmet regjeringen vil legge opp til. Det er en forutsetning at urettferdigheten i dagens  finansieringssystemet rettes opp slik at alle institusjoner faktisk har mulighet til å oppfylle kvalitetskriteriene og videreutvikle både den faglige profilen, undervisningen og samarbeid med  regionalt arbeidsliv uten at dette går på bekostning av studiekvaliteten, sier Tingelstad Wøien.  
 
– Stortinget vil ikke få stortingmeldingen før saken er gått i statsråd på fredag. -Det er derfor vanskelig å de enkelte elementene i det som statsråden i dag har presentert før vi kjenner selve innholdet i meldingen, sier Tingelstad Wøien.