Meny
Bli medlem

Walseth mangler kunnskap

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland
Det hevder Willfred Nordlund, 2. Kandidat for Nordland Sp til Stortingsvalget i en pressemelding.

- Meningsmålinger viser at et flertall av det norske folk ønsker å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale med EU. Som politiker bør Peter Walseth ta inn over seg folkets mening, sier Willfred Nordlund.

Tilsvaret kommer etter utspill fra fylkesvaraordfører Peter Walseth (Krf) i blant annet Ranablad hvor han hevder det vil være katastrofalt for Nordland fylke om Sp får det som de vil.

Meningsmålinger viser at over 72 % av Norges befolkning er imot norsk EU medlemskap. Den offentlige Europautredningen har dokumentert at EU gjennom EØS-avtalen griper inn i norsk politikk og samfunn på område etter område. På dagsorden nå står privatisering av persontrafikken i jernbanepakke 4, overføring av myndighet til EUs finanstilsyn, det nye helsedirektivet og mulig omkamp om postdirektivet. Etter en rekke EU-dommer som setter markedsinteressene foran faglige rettigheter og det omstridte vikarbyrådirektivet er det reist krav i fagbevegelsen om å ta EØS-avtalen opp til ny vurdering.

Willfred Nordlund (Sp) sier at Peter Walseth ikke kan ha satt seg inn i Europautredningen.

- Muligheten for at næringslivet går dukken uten EØS avtalen er en feilslutning da avtalens positive sider kan godt ivaretas i en ny avtale mener Nordlund.

Walseth (Krf) angrep videre Senterpartiets standpunkt rundt Schengen avtalen og hevdet ”Et nei til Schengensamarbeidet vil bidra til mer kriminalitet, ikke mindre.” Nordlund er helt tydelig på at han oppfordrer Peter Walseth til å sette seg inn i problematikken før han uttaler seg. Antall siktede med statsborgerskap fra europeiske land har økt påfallende de siste 10 årene viser tall viser tall fra SSB.

- De fleste av disse er fra land som nettopp er med i Schengen-avtalen, noe som vel sier seg naturlig da de fleste EU land er en del av Schengen samarbeidet. Dette handler ikke om å stenge grensene, eller hindre arbeidsinnvandring som vi sårt trenger, men om å bekjempe krimialitet sier Nordlund.

Kontakt Nordlund her

 

Følg Nordlund i valgkampen på Facebook

Kortbio:

Willfred Nordlund er 24 år og kommer fra Sortland kommune. Han er utdannet ved BI Trondheim og innehar Bachelor i Markedsføring. Nordlund er til daglig Sandra Borchs høyre hånd som Generalsekretær i Senterungdommen.