Meny
Bli medlem

Wøien og Odnes på delt førsteplass

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Her finner du nominasjonskomiteen sitt forslag til valgliste for Stortingsvalget 2017

Oppland Senterparti sin nominasjonskomite for stortingsvalget 2017 har nå avsluttet sitt arbeid. Komiteen har hatt mange gode kandidater å velge mellom. Nominasjonskomiteen er svært glad for at mange dyktige folk ønsker å gjøre en innsats for Senterpartiet og Oppland.

Komiteen er delt i synet på hvem som skal stå på førsteplass. Fem av komiteens medlemmer ønsker at Anne Tingelstad Wøien står på førsteplass. Fire av komiteens medlemmer ønsker at Ivar Odnes står på førsteplass.

Begge kjønn skal være likt representert på de de fire første plassene sett under ett. Det er fastlagt i Senterpartiets vedtekter. Derfor får valget av førstekandidat konsekvenser for valget av fjerdekandidat og femtekandidat. Dersom Anne Tingelstad Wøien blir valgt på førsteplass faller forslaget om Aud Hove på fjerdeplass, og hun blir foreslått på femteplass. Dersom Ivar Odnes blir valgt på førsteplass faller forslaget om Gunnar Kaus på fjerdeplass, og han blir foreslått på femteplass.

1. Anne Tingelstad Wøien, Gran (Fem stemmer)

1. Ivar Odnes, Østre Toten (Fire stemmer)

2. Bengt Fasteraune, Dovre

3. Marit Knutsdatter Strand, Øystre Slidre

4. *Gunnar Kaus, Lillehammer

4. *Aud Hove, Skjåk

5. *Gunnar Kaus, Lillehammer

5. *Aud Hove, Skjåk

6. Ola Tore Dokken, Nordre Land

7. Anne Marthe Skari, Gran

8. Olav Røssum, Nord Fron

9. Linda Mæhlum Robøle, Etnedal

10. Torvild Sveen, Gjøvik

11. Anette Musdalslien, Gausdal

12. Marit Sletten, Lom

13. Torstein Lerhol, Vang

*Dersom Anne Tingelstad Wøien velges som førstekandidat, faller forslaget på Aud Hove som fjerdekandidat, og hun foreslås på femteplass.

*Dersom Ivar Odnes velges som førstekandidat, faller forslaget om Gunnar Kaus som fjerdekandidat, og han foreslås på femteplass.

For spørsmål eller flere kommentarer, kontakt komiteens leder Magnhild Strand på telefon 934 52 532.